fbpx

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Zbigniew Libera / Płaska rzeczywistość

Jacek Michalak

Zarówno Mistrzowie, jak i Pozytywy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i krytyki. Po premierowym pokazie w Atlasie Sztuki prace Zbigniewa Libery pokazane zostały w Luksemburgu, Sopocie, Wrocławiu, Marsylii, Poznaniu, Płocku, Paryżu, Sofii, Regensburgu, Budapeszcie, Ann Arbor, Pradze (dwukrotnie), Bratysławie, Koszycach, Berlinie, Białymstoku, Zielonej Górze, Zagrzebiu, Dreźnie i Warszawie (w wielu miejscach oba projekty razem, czasami tylko jeden projekt).

Płaska rzeczywistość to nowy projekt Zbigniewa Libery, w którym artysta w ironiczny sposób odwołuje się do fotografii reklamowej. W tekście towarzyszącym wystawie prof. Marta Leśniakowska zauważa, że Zbigniew Libera „chce wykazać prawdziwość teorii płaskiej rzeczywistości. Posługuje się w tym celu nie tyle samochodem jako kanonicznym produktem kultury modernistycznej, ile jego obrazem. Rzeczywistość jest płaska, powiada Libera, bo widzimy ją zapośredniczoną przez obraz, który dokonuje stereotypizacji widzenia. A skoro tak, to co się stanie, gdy podejmie się próbę restytucji tego obrazu w rzeczywistość trójwymiarową, która jest u źródła obrazu? I jak ta zrestytuowana rzeczywistość będzie się prezentować? Inaczej mówiąc: jaki będzie wynik takiej hiperkonstruktywistycznej konwersji?”.

Zdaniem Bożeny Czubak, autorki drugiego tekstu publikowanego w tym katalogu, a także kuratorki wystawy Płaska rzeczywistość, „Zbigniew Libera w najnowszym projekcie ów spłaszczony świat rekonstruuje w trzecim wymiarze, przywracając widzeniu jego niewidoczne obszary”. Kuratorka wystawy wskazuje także, że w najnowszej pracy „Libera rozwija wątki, które podejmował w swoich wcześniejszych realizacjach dotyczących kultury konsumpcyjnej oraz mechanizmów widzenia i sposobów percepcji otaczającej nas kultury wizualnej”. W katalogu wystawy opublikowaliśmy także rozmowę Bożeny Czubak ze Zbigniewem Liberą. Gorąco polecam lekturę wszystkich tekstów przygotowanych w związku z daną wystawą Zbigniewa Libery.

W dotychczasowej historii Atlasa Sztuki Zbigniew Libera jest drugim (obok Ilyi i Emilii Kabakov) artystą, którego zaprosiliśmy do ponownego pokazania swojej indywidualnej wystawy.