fbpx

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Rüdiger Freiherr von Fritsch

Z przyjemnością objąłem patronat nad wystawą Kolekcja Marxa. Wybór. Erich Marx to jedna z najwybitniejszych osobowości w pejzażu kulturalnym Berlina. Jego prestiżowa kolekcja należy do najcenniejszych zbiorów sztuki współczesnej, która – jak dotychczas – nie znajduje sobie równej wśród muzeów Europy. Prywatna kolekcja dr. Ericha Marxa oraz jego osobiste zaangażowanie doprowadziły do przekształcenia w muzeum i rewitalizacji dawnego dworca kolejowego Hamburger Bahnhof w Berlinie.

Rafał Bujnowski, „Springerin”, 2003, dzięki uprzejmości: Viola Wojnowski, foto: Thomas Bruns, Berlin

Cieszę się bardzo, że galerii Atlas Sztuki udało się pozyskać część tej cennej kolekcji, by zaprezentować ją w ramach wystawy organizowanej w Łodzi. W skondensowanej formie pokazane tam zostaną ważne prace pochodzących z Europy oraz Ameryki Północnej artystów średniego i młodszego pokolenia. Galeria Atlas Sztuki jest, jako jedna z najbardziej renomowanych galerii sztuki współczesnej w Polsce, wspaniałym miejscem dla wystawy o tak dużej wartości artystycznej.

Wystawa jest kolejnym dobitnym przykładem tego, jak ścisła i gęsta sieć stosunków kulturalnych powstała między Polską i Niemcami, właśnie na płaszczyźnie prywatnej. Jakieś pięć lat temu Erich Marx zaczął się interesować także sztuką współczesną pochodzącą z Polski. Dzisiaj wśród jego zbiorów znajdują się dzieła tak wybitnych artystów jak Wilhelm Sasnal, Zbigniew Rogalski, Rafał Bujnowski i Roman Lipski. Instytut Polski w Berlinie zaprezentował w ubiegłym roku wystawę jego polskiej kolekcji. Bliskie, osobiste kontakty kolekcjonera z galerią Atlas Sztuki umożliwiły zorganizowanie obecnej wystawy w Łodzi. Fakt ten pozwala nam mieć nadzieję na dalsze znaczące wystawy.

W jubileuszowym roku 20. rocznicy dobrego sąsiedztwa między Niemcami i Polską życzę wystawie sukcesu i zainteresowania, na jakie zasługuje.

Rüdiger Freiherr von Fritsch

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej

Erich Marx

Z radością przyjąłem propozycję wystawienia dzieł z mojej kolekcji w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Moje prywatne spotkania, które miałem i mam w Polsce, przekonały mnie o niezwykle żywotnej kulturze tego

Eugen Blume

Kolekcja Ericha Marxa stanowi nie tylko najpotężniejszą prywatną kolekcję sztuki w Berlinie, ale także należy do najlepszych tego typu kolekcji na świecie. Początkowo zbierana w tajemnicy – fakt bez precedensu