fbpx

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Igor Makarewicz: Muzeum Borisowa

Jacek Michalak

Artysta urodził się w 1943 roku w Gruzji, w 1968 roku ukończył Wszechzwiązkowy Instytut Kinematografii w Moskwie. W latach 1986-1989 był członkiem znanej z działalności performerskiej grupy artystycznej Działania Kolektywne, współtworzącej nurt konceptualizmu moskiewskiego. Prace artysty znajdują się obecnie w wielu ważnych publicznych kolekcjach, z których warto wspomnieć o Państwowej Galerii Tretiakowskiej, Muzeum Narodowym w St. Petersburgu, Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej (NCCA) i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Moskwie, Centrum Pompidou w Paryżu czy Muzeum Ludwiga w Kolonii, a także w wielu renomowanych kolekcjach prywatnych: we Włoszech (Paolo Sprovieri oraz Fabio Sollante), USA (Charles Cowles), Szwajcarii, Francji, Norwegii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Igor Makarewicz często pracuje wspólnie z cenioną artystką, prywatnie żoną, Eleną Elaginą. W Atlasie Sztuki pokażemy projekt sygnowany przez Igora Makarewicza zatytułowany Muzeum Borisowa, którego kuratorkami są Bożena Czubak, prezes Fundacji Profile w Warszawie oraz Natalia Gonczarowa, na co dzień związana z moskiewskim Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej (NCCA). Natomiast kilka dni po otwarciu wystawy w Łodzi Fundacja Profile pokaże prace obojga artystów. 

Polecam lekturę katalogu wystawy, w którym publikujemy teksty autorstwa dr Jane A. Sharp, amerykańskiej historyk sztuki zajmującej się naukowo rosyjskim konceptualizmem oraz, wspomnianej już współkuratorki wystawy, Natalii Gonczarowej, która w swoim eseju wskazuje, że konceptualizm moskiewski to „romantyczny, marzycielski i psychoanalityczny wariant międzynarodowej sztuki konceptualnej lat 60.-70.”, i dodaje: „Bez wątpienia prace konceptualistów zachodnich były wzorem do stworzenia równoległego nurtu w Rosji, charakteryzującego się jednak własną specyfiką i oryginalnym instrumentarium”. Całość uzupełnia rozmowa z Igorem Makarewiczem przeprowadzona przez Bożenę Czubak, która odkryła Igora Makarewicza i Elenę Elaginę dla polskiego odbiorcy. W tej rozmowie Makarewicz porównuje twórczość obojga do „pracy archeologa, pochłoniętego badaniem ruin ogromnej zaginionej cywilizacji”, gdyż, jak twierdzi: „Upadłe radzieckie imperium jeszcze nie jest dogłębnie zbadane. Skrytość zrodziła dziwne zjawiska w zakresie nieoficjalnej kultury, którą można porównać z żywymi organizmami występującymi na dużej głębokości − ich budowa jest wynikiem ogromnego ciśnienia. Ten kontekst to zaleta i wada jednocześnie. I dlatego logika naszej twórczości jest lekko ››przemieszczona‹‹”.

W Atlasie Sztuki przez minionych dwanaście lat dwukrotnie pokazaliśmy prace rosyjskiego artysty, Ilyi Kabakova, który od wielu lat tworzy w USA. Obecnie w Polsce niezbyt często mamy okazję zobaczyć współczesną sztukę pochodzącą z Rosji. Z tym większą przyjemnością zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie ze współczesną konceptualną sztuką rosyjską.