fbpx

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Stanisław Fijałkowski

Jacek Michalak

Stanisław Fijałkowski to jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, malarz i grafik, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z którą związany był od studiów do przejścia na emeryturę, laureat wielu prestiżowych nagród. Ponadto człowiek niezwykle pogodny i życzliwy. Artysta, pomimo ukończenia 87 lat, wciąż pracuje, jest człowiekiem nowoczesnym – sprawnie posługuje się komputerem, wysyła e-maile, zawsze odbiera dzwoniący telefon komórkowy. Przygotowując wystawę w Atlasie Sztuki, wiele razy spotykaliśmy się w pracowni profesora, który dał nam się poznać jako człowiek wszechstronny, bardzo pracowity i prawdziwy pictor doctus. Jego dzieła znajdują się w renomowanych kolekcjach w kraju i zagranicą. Z dużą przyjemnością i dumą prezentujemy jego twórczość. 

Profesor Maria Poprzęcka napisała w liście do mnie, że „zawsze poruszał ją wysiłek Stanisława Fijałkowskiego włożony w przetłumaczenie obu książek Wasyla Kandyńskiego”. Z tego też względu podjęła ten, dotychczas niekomentowany w twórczości Fijałkowskiego, wątek – tym sposobem powstał interesujący tekst pokazujący wielką erudycję artysty. Zachęcam do lektury tekstu Janusza K. Głowackiego, który w piękny sposób scharakteryzował twórczość profesora. Polecam także rozmowę Krzysztofa Cichonia i Andrzeja Walczaka ze Stanisławem Fijałkowskim. Profesor wspomina w niej między innymi swoją znajomość z Kobro, Strzemińskim czy Henrykiem Stażewskim.

Wystawa profesora Stanisława Fijałkowskiego w Atlasie Sztuki została pomyślana jako retrospektywa jego twórczości malarskiej. 
W dwóch salach ekspozycyjnych zaprezentujemy ponad pięćdziesiąt obrazów wykonanych w różnych technikach, i różnych okresach twórczości. Pochodzą one z kolekcji własnej artysty, jedenastu muzeów polskich i dwóch krajowych zbiorów prywatnych. Wszystkim właścicielom prac, które zostały użyczone na wystawę, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc. 
Zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z twórczością profesora Stanisława Fijałkowskiego.

Zasada wewnętrznej konieczności

Spotkanie Stanisława Fijałkowskiego z Wasylem Kandyńskim Sto lat temu, w 1910 roku Wasyl Kandyński ukończył manuskrypt rozważań O duchowości w sztuce. Dzieło powstało z gromadzonych przez co najmniej dziesięć lat