fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Siegward Sprotte: Malarstwo

Jacek Michalak

Prezentując malarstwo Siegwarda Sprottego w Atlasie Sztuki, pokażemy 50 prac artysty. Artysty, którego twórczość jest zupełnie nieznana w Polsce, choć jego dzieła znajdują się w zbiorach: Muzeum Puszkina w Moskwie, Museum Modern Art w San Francisco, Shanghai Art Museum, Mellon Collection w Waszyngtonie, lizbońskiego Museum Gulbenkian, Carnegie Institute of Art w Pittsburghu oraz w ważnych muzeach i galeriach niemieckich takich jak: Berlinische Galerie, Berlin Museum, Staatliche Gemäldesammlung w Dreźnie, Museum Altona w Hamburgu, Staatsgalerie Moderner Kunst w Stuttgarcie, Staatliche Kunsthalle w Karlsruhe i Potsdam Museum. W większości z wymienionych miejsc odbyły się także indywidualne wystawy Siegwarda Sprottego.

Chcąc przybliżyć sylwetkę zmarłego w 2004 roku artysty, publikujemy w katalogu dwa eseje poświęcone jego twórczości. Autorem pierwszego z nich jest prof. Piotr O. Scholz, historyk sztuki, który od kilku lat dzieli swój czas pomiędzy pracę naukową i dydaktyczną na uniwersytetach w Polsce, Niemczech i Austrii. W swoim emocjonalnym, pełnym odniesień i dygresji eseju analizując twórczość Siegwarda Sprottego, dokonuje on osądu współczesnej sztuki awangardowej. Drugi tekst napisany został przez prof. Rainera K. Wicka z Uniwersytetu w Wuppertalu. Autor z innej niż prof. Scholz perspektywy spogląda na twórczość niemieckiego artysty. Całość uzupełnia tekst-manifest autorstwa Siegwarda Sprottego, manifest, który pomimo upływu czasu nie traci swej aktualności. Na wystawie w Atlasie Sztuki pokażemy kilka wczesnych prac artysty – jeszcze z okresu studiów w Akademii Berlińskiej pod kierunkiem Emila Orlika oraz czasów, gdy pobierał lekcje rysunku u Karla Hagemeistra. Większość prac pochodzi jednak z lat 80. i 90. ubiegłego stulecia; kilka dzieł powstało po 2000 roku, tuż przed śmiercią artysty. Ważnym aspektem naszej wystawy będzie możliwość prześledzenia wieloletniego, stałego procesu oczyszczania i upraszczania kompozycji barw w pracach Sprottego – procesu odchodzenia od mimetyczności na rzecz kaligrafii o prostocie symbolu. Zapraszam do odwiedzenia wystawy Siegwarda Sprottego w Atlasie Sztuki, bo jestem głęboko przekonany, że będzie to spotkanie z oryginalnym malarstwem.