fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Promised.pl

Arcydzieło Stanisława Władysława Reymonta — Ziemia Obiecana w całości, słowo po słowie, wers po wersie, przepisane przez nas.

W 1921 roku została przedstawiona Akademii Szwedzkiej propozycja Nagrody Nobla dla Władysława Reymonta. Nominujący autora „Chłopów” przedstawili całość dorobku Reymonta. Procedury były żmudne i biurokratyczne. W bałaganie zaginął przesłany Akademii rękopis „Ziemi Obiecanej”. Dla Łodzian „Ziemia Obiecana” to coś więcej niż powieść. W dwusetną rocznicę Łodzi przemysłowej podjęliśmy próbę stworzenia niezwykłego Manuskryptu. Manuskryptu, który wskrzesi na nowo mit Łodzi i da miastu napęd do równie żywiołowego rozwoju w przyszłości co wiek XIX.

Przepisana.pl

Czy banalna, powtarzalna czynność prze-pisania fragmentu tekstu, który już wydrukowano w wystarczającej ilości egzemplarzy, do czegoś realnego służy? Czy prze-pisanie tekstu, który na ekranie pojawia

5inLodz

„Przekaż pięć książek, które decydowały w Twoim życiu….” – od wielu lat to jedno zdanie sprawia, że do Łodzi napływają książki z całego świata.

6inLodz

In the World of Cities they are Magnets. Let them attract you.

Talk and Lodz

Łódź jest dobrym miejscem do zadawania sobie trudnych pytań. Pytamy z kim należy o tym rozmawiać. Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukamy w rozmowie. Widzieć to wiedzieć, że jest się w Łodzi.