fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

6inLodz

In the World of Cities they are Magnets. Let them attract you.

Fotografia jest dokładnym obrazem ludzkiej świadomości. W Łodzi wierzymy w to bardzo mocno. Odpowiednio pokazana pozwala szybko wyłowić́ to, co najbardziej niezwykłe. W projekcie „6inLodz” – fotograficznej galerii Świata Miast w Łodzi, w którym prosimy fotografików – znakomitych obserwatorów – do wpisania się sześcioma swoimi fotografiami w jedno wybrane przez siebie miasto świata.

Gwałtowny proces urbanizacji uświadamia nam, iż w ciągu najbliższych dekad większość populacji zamieszka w miastach. Czyli przyjdzie nam mieszkać w czymś, czego do tej pory nie potrafimy ani opisać, ani pokazać, ani zrozumieć. Statystyka, urbanistyka, ekonometria, planowanie przestrzenne, socjologia wizualna – wszystko to okazuje się zbyt słabe by wyjaśnić fenomen miasta. Uzyskujemy mozaikę – obraz wprost od René Magritte’a: „Ceci n’est pas une cité”. Zaczynamy żyć we wnętrzu widma.

  • 6inLodz jest porządkowaniem fotografii miast, zrozumiałego i dającego się zapamiętać obrazu naszego położenia na tle epoki (Zeitgeistu, time-spirit).
  • 6inLodz jest łodzią pozwalającą swobodnie nawigować między obrazami miast.
  • 6inLodz opiera się na fotografii będącej gwarancją realizmu poznawczego i rzetelności wyników.
  • 6inLodz potrafi skutecznie przyszpilić teraz: robi to pewniej i szybciej od słowa.

Celem „6inLodz” jest tworzenie Mapy, obrazu nas samych. Czerwone punkty na mapie to miasta, które zostały (zostaną) „dopisane” zdjęciami. Naszym zamierzeniem jest wypełnienie mapy setkami punktów. 

Podobnie jak biblioteka 5inLodz, galeria 6inLodz jest miejscem uczącym, zachęcającym do samodzielnego tłumaczenia obrazów na słowa i słów na obrazy. W tej umiejętności upatrujemy fundamentu niezależności jednostek we współczesnym świecie. Ewolucja wciąż przyspiesza, choć jest to ewolucja posługująca się kulturą jako bodźcem selekcyjnym. W XXI wieku to sztuka, niż zbyt bezpośrednio zrośnięta z przemysłem nauka, będzie dostarczać wartościowych informacji. „6inLodz” penetruje obraz, wiesza go przed naszymi oczami, uwodzi, aż pojawia się specyficznie ludzka zdolność do zmiany głębi ostrości.

Potrafimy uzmysłowić sobie chwilę. Potrafimy dowolnie ją przedłużać. Panowanie nad tym co: factum est. Factum (matter of fact) potrafi w naszej świadomości prowadzić równocześnie do tego co realne i do tego co cudowne. Na tym opiera się ogromna siła fotografii i książki – Detali XXI wieku. Detali cywilizacji.

5inLodz

„Przekaż pięć książek, które decydowały w Twoim życiu….” – od wielu lat to jedno zdanie sprawia, że do Łodzi napływają książki z całego świata.

Promised.pl

Arcydzieło Stanisława Władysława Reymonta — Ziemia Obiecana w całości, słowo po słowie, wers po wersie, przepisane przez nas.

Talk and Lodz

Łódź jest dobrym miejscem do zadawania sobie trudnych pytań. Pytamy z kim należy o tym rozmawiać. Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukamy w rozmowie. Widzieć to wiedzieć, że jest się w Łodzi.