fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Bert Danckaert: Simple Present

Jacek Michalak

W napisanym specjalnie z okazji prezentacji projektu Simple Present tekście Adam Mazur stwierdza, że „Fotografie Berta Danckaerta wpisują się w fotograficzny dyskurs sztuki współczesnej. Sytuujące się na przecięciu tradycji dokumentu topograficznego i abstrakcyjnej sztuki modernistycznej zdjęcia Danckaerta zwracają uwagę kunsztem nastawionej na estetyczne doświadczenie formy. Tego typu fotografia w Polsce jest stosunkowo słabo znana i ze względów historycznych trudno byłoby znaleźć analogie do tej twórczości w głównym nurcie rodzimej produkcji artystycznej”. Wojciech Wilczyk w swoim eseju, na temat fotografii Belga zwraca naszą uwagę, iż „Ahistoryczność i swoista bezobjawowość sfotografowanych przez belgijskiego autora lokalizacji to bardzo powabna i sugestywna zarazem wizja peryferii współczesności, których kształt jednak – o czym trzeba pamiętać – jest efektem procesów ekonomiczno-społecznych o zwykle dość brutalnym i bezwzględnym charakterze”. Jan Blommaert w jednym ze swoich tekstów na temat projektu Simple Present napisał, że w twórczości Danckaerta „widzimy dziwnie znajomy świat nijakich, niewyszukanych miejsc, w których upływa tak wiele naszego życia; miejsc, które mijamy nie poświęcając im żadnej uwagi; przestrzeni, które stanowią zaledwie trajektorie, odcinek łączący jedno miejsce z drugim. Jednym słowem są to miejsca, które określają nasze życie oraz należą do tak wielu innych ludzi w zurbanizowanym świecie”. Blommaert stwierdza też, że „Ściany w świecie Danckaerta są sceną. Służą znakom ludzkiej działalności, oddziaływaniu ludzi na miejską przestrzeń (stwarzanie miejsc zamieszkania, obiektów użyteczności publicznej, śmieci odpadów; z pozoru nieuporządkowanych układów obiektów, które poddają w wątpliwość celowość i design). Ściany pełnią w tym kluczową rolę, być może są nawet tego jedynymi stałymi i widocznymi elementami. Twórczość Danckaerta sugeruje, że warstwy ludzkiej działalności uwidaczniają się szczególnie w tych dziwnie znajomych, geometrycznych modułach wielkomiejskiego późnego modernizmu”. 

Wystawa Berta Danckaerta w Atlasie Sztuki powstała we współpracy z Roberto Polo Gallery z Brukseli, która reprezentuje artystę.