fbpx

Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Alexey Titarenko: Fotografia (1986-2010)

Jacek Michalak

Alexeya Titarenkę, urodzonego w 1962 roku w Petresburgu, wykształconego w tym mieście i mieszkającego od ponad dekady w Nowym Jorku, poznałem jesienią 2009 roku. Spotkaliśmy się w mieszkaniu artysty położonym niedaleko campusu Uniwersytetu Columbia – odniosłem wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane tworzeniu. Titarenkę w jego twórczości wyraźnie interesuje związek między pamięcią architektury a śladem współczesnej ludzkiej egzystencji. Artysta stawia na incydentalność, a co za tym idzie także pewną nieprzewidywalność każdej rejestrowanej sytuacji. Jak zauważa Wojciech Wilczyk w tekście towarzyszącym naszej wystawie „Titarenko od niemal 30 lat fotografuje miasta o wyraźnym kształcie urbanistycznym, takie jednak, w których proces rozwoju i zmian został – na całym obszarze lub w części – w jakiś sposób zahamowany, niejako zamrożony. Dlatego przedmiotem swoich wizualnych eksploracji uczynił najpierw rodzinny Petersburg, następnie Wenecję, Hawanę i ostatnio, co nie powinno być tu żadnym zaskoczeniem, Łódź. Patrząc na jego fotografie, gdzie w scenerii dziewiętnastowiecznej lub starszej wiekiem architektury, zarejestrowani w trakcie długich ekspozycji mieszkańcy to mniej lub bardziej rozmyte ślady ich fizycznej obecności, przywołać można stosowane przez Waltera Benjamina pojęcie »aury«, definiowanej przez autora Małej historii fotografii, jako: »przejaw dali, bez względu na to, jak blisko dana rzecz może się znajdować«”. 

W ramach indywidualnej wystawy Alexeya Titarenki w Atlasie Sztuki pokażemy fotografie z lat 1986-2010 pochodzące z kilku cykli: Wenecja, Hawana, St. Petersburg, Czarna i biała magia St. Petersburga, Miasto cieni, Czas zatrzymany. Wśród 81 prac artysty zaprezentujemy dwie wykonane jesienią 2010 roku w Łodzi zatytułowane Sunrise i Sunset
Gorąco polecam lekturę wspomnianego już tekstu na temat twórczości Alexeya Titarenki autorstwa Wojciecha Wilczyka oraz eseju Peggy Sue Amison amerykańskiej kuratorki mieszkającej od lat w Irlandii. Rozmowę z artystą przeprowadziła znawczyni kultury rosyjskiej – dr hab. filologii rosyjskiej, wieloletnia dziennikarka i była korespondentka Gazety Wyborczej w Moskwie – Anna Żebrowska. 

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i spotkania się z twórczością Alexeya Titarenki.