fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Masłowska & Barys

Bohaterowie niniejszej rozmowy w poszukiwaniu cudowności, która to według André Bretona posiada monopol na zapładnianie różnorakich gatunków literackich. Czy zarówno jak przywódca ruchu surrealistycznego zamierzają stosować poezję do sztuki reklamowej jakimi obecnie są social media? Zapraszamy do zanurzenia się w tę niezwykłą rozmowę o nie tylko o tworzeniu.