fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Tag: Carl_De_Keyzer

Carl De Keyzer: Moments Before the Flood

Carl De Keyzer projekt Moments Before the Flood ukończył w roku 2012. Artysta przez kilka lat podróżował wzdłuż wybrzeży Europy, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy Europa jest przygotowana na ewentualny nagły wzrost poziomu morza. Moments Before the Flood znalazł się w 2012 roku na krótkiej liście dwunastu projektów nominowanych do Prix Pictet – międzynarodowej nagrody fotograficznej poruszającej kwestie zrównoważonego rozwoju. Cykl pokazany został dotychczas kilka razy w ramach wystaw indywidualnych artysty oraz odwiedził dwanaście miejsc na trzech kontynentach, w tym londyńską Saatchi Gallery i Museum of Photographic Arts (MoPA) w San Diego, w ramach prezentacji Prix Pictet Power Exhibition Global Tour.

Moments Before the Flood: Carl De Kreyzer*

Powszechne stało się twierdzenie, że w wyniku zmian klimatycznych średni poziom morza przed upływem wieku ulegnie znacznemu podniesieniu, po części z winy nas, ludzi. Prognozy wahają się o kilkadziesiąt centymetrów do kilku metrów1. Projekt o roboczym tytule Moments Before the Flood (Chwile przed potopem – przyp. tłum.) jest wizualnym badaniem za pomocą fotografii, w jaki sposób Europa radzi sobie z tym trudnym do przewidzenia zagrożeniem. Wybrzeża Europy są obszarami, w których będą odczuwalne jego reperkusje. Jest to strefa, w której stały ląd nie jest już dłużej odbierany jako „stały” jak dawniej; gdzie Stary Świat jest bliski zatonięcia i gdzie przyszłość jest zagrożeniem dla przeszłości. Czy chodzi o skaliste wybrzeża zachodniej Irlandii, słone bagna i przy-brzeżne równiny błotne w pobliżu północnej Holandii, porty Morza Bałtyckiego, wulkaniczne wybrzeża Islandii czy też plaże Morza Egejskiego, wybrzeża Europy są, jak się wydaje, zupełnie nietrwałe. Wybrzeża stanowią znak zapytania dla przetrwania lądu. Właśnie dlatego to tak fascynujący temat dla fotograficznego projektu badawczego, który jest próbą przedstawienia niepewności. Ten projekt nie tylko ma się koncentrować na ewentualnym przyszłym niebezpieczeństwie; przedstawia także różne formy ochrony wy-brzeży w Europie na przestrzeni dziejów, a także to jak dziś Twierdza Europa radzi sobie ze sztormami i powodziami. 65 000-kilometrowe wybrzeża Europy są usiane bez-użytecznymi umocnieniami z minionych lat. Wiele z nich to ogromne inwestycje w materiały i pracę, ale większość nigdy nie służyła żadnemu celowi, albo dlatego, że „wróg” nigdy nie nadszedł, albo, gdy już się pojawił, konstrukcja okazała się beznadziejnie przestarzała. Kiedy ludy germańskie najechały Imperium Rzymskie, słynne wówczas limes (systemy rzymskich umocnień granicznych − przyp. tłum.) nie miały właściwie żadnego znaczenia. I nawet Wał Atlantycki nie powstrzymał Lądowania w Normandii.  Projekt Moments Before the Flood stawia pytanie: czy Europa jest przygotowana na ewentualny dramatyczny wzrost poziomu morza i do jakiego stopnia wszelkie wysiłki mogą okazać się daremne? Czy