fbpx
Bo nie jest światło,
by pod korcem stało

Performatywny Beuys

Jacek Michalak

W przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki pokażemy następujące prace:
Eurasienstab, 82 min fluxorum organum op. 39, 1968
Transsibirische Bahn, 1970
Provokation Lebensstoff der Gesellschaft, Kunst und Antikunst, 1970
Coyote III, 1984. Aktion mit Nam June Paik, Pianovariation, 1984
Kukei, Akopee – Nein!, Braunkreuz – Fettecken – Modellfettecken, 1964 
und in uns… unter uns… landunter, 1968
Die Eröffnung, 1965. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt 
Handaktion, 1968, Anatol Herzfeld Der Tisch, 1968
w formie projekcji na ekranach i monitorach. 
Założeniem wystawy jest pokazanie akcji Beuysa oraz przedstawienie go jako artysty za pomocą medium jakim jest wideo. Pomimo tego, że Joseph Beuys nie żyje od ponad ćwierć wieku, zagadnienia poruszane przez niego są nadal aktualne. Z perspektywy czasu jeszcze wyraźniej widać wielkość Beuysa, który zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych artystów i osobowości sztuki współczesnej.
W katalogu publikujemy dwa teksty na temat twórczości Josepha Beuysa. Autorem pierwszego z nich jest prof. dr Eugen Blume, którego aktywność zawodowa od czasu studiów na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie związana jest z zagadnieniami definiowania przez Beuysa pojęcia sztuki. Profesor Blume był kuratorem dwóch ważnych wystaw prezentowanych ostatnio w Nationalgalerie w Hamburger Bahnhof Der Kult des Künstlers: Beuys. Die Revolution sind wir (03.10.2008-25.01.2009) i Joseph Beuys: 8 Tage in Japan und die Utopia EURASIA (08.10.2011-01.01.2012). Aktualnie prof. Blume przygotowuje indywidualną wystawę twórczości Josepha Beuysa w moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Drugi z tekstów napisany został przez dra Leszka Karczewskiego, krytyka młodego pokolenia, mającego inne doświadczenia niż Eugene Blume, a tym samym patrzącego na twórczość Beuysa z innej perspektywy. Gorąco polecam lekturę obu tekstów.
Zapraszając do Atlasa Sztuki, pragnę zwrócić uwagę na pojawienie się w katalogu obok logo naszego stałego partnera Atlasa i logo Nationalgalerie w Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart także logo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Po raz drugi Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Pan Rüdiger Freiherr von Frtisch objął swoim patronatem honorowym wystawę w Atlasie Sztuki. Cieszy także obecność logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, której Zarząd zdecydował o wsparciu finansowym naszego projektu. 
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki i konfrontacji współczesności z działaniami Beuysa z lat 60. i 70. ubiegłego stulecia.