Tadeusz Piechura / Plakat + / Poster +
19.11 – 19.12.2004
November 19 – December 19, 2004

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Grafika? Plakaty? Nawet tytuł Plakat + brzmi jak preludium do unieważnienia tej wystawy. Co bowiem może wydarzyć się w rezerwacie grafiki. Rezerwacie, bo grafika wciąż pełna szacunku wobec formy jest przez to enklawą staroświecczyzny wobec feerii głównego nurtu sztuki, który dawno przelał się poza formę. Co nowego będzie można zobaczyć? Nie czujemy presji "pokazywania nowości", nie zamierzamy obsesyjnie dbać o "świeżość towaru". Rozczarowanym polecamy salony samochodowe, Targi Gadżetów, kiermasze nowości. Wierzymy, że problem formy nie sprowadza się dziś wyłącznie do seksu i designu. Mamy ogromnie dużo czasu i szacunku dla artysty. Tym razem znów dla Tadeusza Piechury. Czas nie ma znaczenia, warto znaleźć chwilę, by przekonać się jak kolosalna różnica tkwi w tym, że plakat powstał w 1971 a nie 1969. Warto zobaczyć plakat z 2048.

 
 


Graphic art? Posters? The title "Poster +" alone sounds like a prelude to the exhibition's invalidation. For what can happen in the graphic art's reserve? Yes, reserve, for graphic art is still more than respectful of the form and, therefore, is stuck in an enclave of obsolescence, as contrasted with the extravaganza of the mainstream art, which long ago overflowed beyond the form. What new things can we see? We are not urged to "show novelities", we are not obsessed with "fresh goods". Those disappointed are recommended to visit car showrooms, Gadget Exhibitions, or novelty fairs. We believe that today the aspect of form is not exclusively reduced to sex and design. We have plenty of time and respect for the artist. This time, again, for Tadeusz Piechura. Time matters not, it is worthwhile to see for yourself what a massive difference it makes that a poster was made in 1971, not in 1969. It is worthwhile to see a poster of 2048.

katalog / catalogue
katalog
ARTeon 12/2004, 4.0 MB

 

Krzysztof Cichoń, Z Tadeuszem Piechurą
jest pewien kłopot >

Piotr O. Scholz, Plakat pomiędzy rzeczywistością
a sztuką >

 

 

Podziękowanie dla Muzeum Sztuki w Łodzi za użyczenie prac Tadeusza Piechury.
Tadeusz Piechura's works featured by courtesy of the Art Museum of Lodz.