Warsztat Formy Filmowej / The Workshop of The Film Form
16.12.2016 – 19.02.2017
16th December – 19th February, 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Warsztat Formy Filmowej, założony jako koło naukowe w 1970 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, w krótkim czasie stał się najważniejszą w Polsce awangardową formacją artystyczną lat siedemdziesiątych. Działania WFF do dnia dzisiejszego są inspiracją dla wielu twórców i przedmiotem badań historyków sztuki. Z działalnością Warsztatu Formy Filmowej nierozerwalnie związany jest rozwój sztuki wideo w Polsce. Wybitne miejsce WFF w historii polskiej sztuki awangardowej to wynik synergii wielu czynników, dzisiaj w znacznym stopniu zanalizowanych, choć bez wątpienia nie do końca jeszcze poznanych.

Na wystawie w Atlasie Sztuki pokażemy prace autorstwa Wacława Antczaka, Andrzeja Barańskiego, Kazimierza Bendkowskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Tadeusza Junaka, Marka Koterskiego, Pawła Kwieka, Antoniego Mikołajczyka, Janusza Połoma, Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego, Zbigniewa Rybczyńskiego, Ryszarda Waśko. Zaprezentujemy także zrealizowany w 1996 roku film o Warsztacie Formy Filmowej autorstwa Andrzeja Bednarka. To pierwsza w Łodzi tak duża prezentacja twórczości tej grupy.

W związku z wystawą w Atlasie Sztuki publikujemy na naszej stronie internetowej dwa teksty na temat działalności WFF. Autorem pierwszego z nich jest Alicja Cichowicz, na co dzień związana z łódzkim Muzeum Kinematografii; drugi z tekstów napisała dr Marika Kuźmicz kierująca warszawską Fundacją Arton, która w swojej działalności badawczej i wystawienniczej koncentruje się na poznaniu polskiej sztuki lat siedemdziesiątych. Tekst autorstwa dr Mariki Kuźmicz publikowany w niniejszym katalogu pochodzi z przygotowywanej przez autorkę książki Warsztat Formy Filmowej, jaka na początku 2017 roku ukaże się nakładem Fundacji Arton i Sternberg Press.

Partnerem wystawy jest łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna.
Zapraszam do zobaczenia dokonań legendarnej dzisiaj grupy Warsztat Formy Filmowej.

Jacek Michalak

 

 


The Film Form Studio (Workshop of the Film Form), founded as a scientific association in 1970, next to the Leon Schiller National Film, Television and Theatre School in Lodz, after a short time became the most important avantgarde artistic formation of the seventies in Poland. Activities of WFF are an inspiration for many artists and the subject of research for art historians until today. The development of video art in Poland is inseparably connected with the activity of the Film Form Studio (Workshop of the Film Form). Exceptional place of WFF in the history of the Polish avantgarde art is a result of synergy of many factors, today carried out to a considerable extent, however, without a doubt, not yet fully known.

On the exhibition in Atlas Sztuki we will show works of Waclaw Antczak, Andrzej Baranski, Kazimierz Bendkowski, Wojciech Bruszewski, Tadeusz Junak, Marek Koterski, Pawel Kwiek, Antoni Mikolajczyk, Janusz Polom, Jozef Robakowski, Andrzej Rozycki, Zbigniew Rybczynski, Ryszard Wasko. We will also present a movie about the Film Form Studio (Workshop of the Film Form) made by Andrzej Bednarek in 1996. It is the first such a big presentation of the group's activity in Lodz.

In conjunction with the exhibition in Atlas Sztuki, on our website we publish two texts about the activity of WFF. The author of the first of them is Alicja Cichowicz, professionally tied to the Museum of Cinematography in Lodz; the second text was written by Dr. Marika Kuzmicz managing Arton Foundation in Warsaw, which in its researching and exhibit activity focuses on exploring the Polish art of the seventies. The text by Dr. Marika Kuźmicz published in this catalogue comes from the book Warsztat Formy Filmowej (The Film Form Studio), currently prepared by the author, which will be released by Arton Foundation and Sternberg Press in the beginning of 2017.

The partner of the exhibition is the Leon Schiller National Film, Television and Theatre School in Lodz. I invite you to see the achievements of the Film Form Studio (Workshop of the Film Form) group, which is legendary today.

Jacek Michalak

 Marika Kuźmicz, Poza formą filmową.
Obecność w twórczości Warsztatu >

Alicja Cichowicz, WARSZTAT FORMY FILMOWEJ >

 

 

 

przegląd filmów Warsztatu Formy Filmowej w Muzeum Kinematografii

 

 

 

 

 

 

 

wystawa zorganizowana we współpracy z:
the exhibition was organized in collaboration with:

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner