Newsha Tavakolian
21.10.2016 – 4.12.2016
21st October, 2016 – 4th December, 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Twórczość urodzonej w 1981 roku w Teheranie Newshy Tavakolian jest praktycznie nieznana polskiemu odbiorcy. Irańska fotograf łączy w swojej twórczości fotoreportaż wojenny ze sztuką. Newsha jest samoukiem; swoją aktywność zawodową rozpoczęła w wieku 16 lat od pracy w irańskim dzienniku "Zan". Dwa lata później Tavakolian była najmłodszym fotografem dokumentującym antyrządowe protesty opozycji w stolicy Iranu po wyborach prezydenckich w 1999 roku. W kolejnym, 2000 roku Newsha dołączyła do grona fotografów pracujących dla nowojorskiej agencji fotograficznej Polaris Images. Od 2002 roku Tavakolian fotografuje nie tylko w Iranie, wiele miesięcy spędziła również w Iraku: podczas II Wojny w Zatoce Perskiej, następnie podczas okupacji Iraku i ostatnio podczas ofensywy Państwa Islamskiego w tym kraju. Newsha dokumentuje regionalne konflikty oraz katastrofy na Bliskim Wschodzie, między innymi w Libanie, Syrii, Arabii Saudyjskiej, Pakistanie i Jemenie. Jej prace publikują międzynarodowe dzienniki i magazyny, wśród których były między innymi: "Time Magazine", "Newsweek", "Stern", "Le Figaro", "The New York Times", "The New York Times Magazine", "Der Spiegel", "Le Monde" czy też "NRC Handelsblad".

W 2014 roku Newsha została piątą laureatką międzynarodowej nagrody fotograficznej Carmignac Gestion. Niespełna rok później, we wrześniu 2015 r. Newsha otrzymała główną Nagrodę Prince Claus. Kwotę 45 tys. euro, z nagrody wynoszącej 100 tys. euro, przekazała organizacjom pomagającym uchodźcom z Syrii i Iraku: na rzecz Nagrody Sheed – niezależnej nagrody fotografii dokumentalnej, a także dla irańskiej Fundacji Mahak wspierającej dzieci chorujące na nowotwory oraz dla irańskich organizacji ochrony zwierząt. Po otrzymaniu Nagrody Prince Claus artystka powiedziała: "jest mi trudno cieszyć się tą nagrodą w takim stopniu, w jakim bym chciała, gdy widzę rejon, w którym pracuję i żyję, w ogniu i dziesiątki tysięcy ludzi szukających schronienia w odległych krajach".

Także we wrześniu 2015 roku Tavakolian znalazła się wśród sześciu nowo nominowanych członków słynnej agencji fotograficznej Magnum Photos.

Kilka miesięcy temu, w czerwcu 2016 roku indywidualna wystawa Newshy w Singapurze została ocenzurowana. 15 fotografii przedstawiających młode kurdyjskie kobiety walczące w armii przeciwko Państwu Islamskiemu, pomimo wcześniejszej akceptacji tychże fotografii przez organizatorów wystawy, zostało usuniętych z prezentacji. Zamiast zdjęć pokazano czarne kartki.

Tavakolian oraz jej prace są inspiracją dla młodych fotografów nie tylko w krajach Bliskiego Wschodu. Artystka nie wystawiała dotąd swoich prac w Polsce, a polski widz mógł dotychczas podziwiać jej zdjęcia głównie w światowych magazynach. Z radością, po raz pierwszy w Polsce Atlas Sztuki zaprezentuje twórczość Newshy Tavakolian. Pokażemy wybór prac z sześciu projektów: Blank Pages of an Iranian Photo Album, Iran, Listen, Ocalan's Angels (projekt ocenzurowany w Singapurze), A Thousand Words for a Picture That I Never Took oraz Iraq War. Kuratorem polskiej prezentacji twórczości Newshy Tavakolian jest Peggy Sue Amison, amerykańska kuratorka, dyrektor artystyczna galerii East Wing w Dubaju. To trzecia prezentacja przygotowana przez Peggy Sue Amison w Atlasie Sztuki, wcześniej współpracowaliśmy przy okazji wystawy Alexeya Titarenko w 2011 roku oraz Rogera Ballena w 2014 roku.

Zapraszam do Atlasa Sztuki, warto zmierzyć się z twórczością Newshy Tavakolian.

Jacek Michalak


The work of Newsha Tavakolian, born in Tehran in 1981, is practically unknown to the Polish public. Newsha, who unites the photojournalism of war with art, is self-taught. She began her professional career at the age of sixteen with an Iranian daily, "Zan". Two years later, she was the youngest photographer documenting the oppositionʼs anti-government protests in her countryʼs capital city following the presidential elections of 1999. In 2000, she joined the group of photographers working for New York photo agency Polaris Images. As of 2002, she has also been turning her lens to subjects outside Iran; she has spent many a month in Iraq, firstly during the Second Gulf War, then while the country was under occupation and, most recently, during the Islamic State groupʼs offensive there. She documents regional conflicts and disasters in the Middle East; in Libya, Syria, Saudi Arabia, Pakistan and Yemen, amongst others. Her work has been published in international dailies and periodicals, such as "Time Magazine", "Newsweek", "Stern", "Le Figaro", "The New York Times", "The New York Times Magazine", "Der Spiegel", "Le Monde" and "NRC Handelsblad", to name but a few.

In 2014, she became the fifth winner of the international Carmignac Gestion Photojournalism Award. Less than a year later, in September 2015, she received the Principal Prince Claus Award and donated 45,000 of the 100,000 euro prize to organisations working to help refugees from Syria and Iraq, to the Independent, Non-Profit And Non-Governmental Sheed Award for social documentary photography, to Iran's Mahak Foundation, which works to fight childhood cancer and to Iranian animal protection organisations. After she received the award, she commented that: "It is hard for me to enjoy this prize as much as I would like to, seeing the region where I work and live in flames and tens of thousands seeking refuge in faraway lands".

That same month, she was also one of the six newly appointed members of the renowned Magnum Photos agency.

A few months ago, in June 2016, her solo show in Singapore was censored. Fifteen photographs portraying young Kurdish women in the army, fighting against the Islamic State group, were withdrawn from the exhibition, despite having previously been accepted by the organisers. Fifteen black cards were hung in their place.

Tavakolian and her work are an inspiration to young photographers, and not only in the Middle East, either. To date, her work has never been presented in Poland and the Polish public has thus far mainly been able to admire her photos in global periodicals. It is with pride and joy that Atlas Sztuki is now showing her work for the first time in our country. The exhibition is composed of a selection of photographs from six series; Blank Pages of an Iranian Photo Album, Iran, Listen, Ocalanʼs Angels, which was the project censored in Singapore, A Thousand Words for a Picture That I Never Took and Iraq War. It has been curated by Peggy Sue Amison, an American curator and the artistic director of the East Wing Gallery in Dubai. This is the third exhibition she has created for Atlas Sztuki, having previously worked with us on our Alexey Titarenko and Roger Ballen shows in 2011 and 2012, respectively.

All that now remains is for me to invite you most warmly to Atlas Sztuki. Newsha Tavakolianʼs work is well worth the viewing.

Jacek Michalak

 

 


katalog / catalogue
katalog
38,40 MB

 

Adam Mazur, Wojna się zbliża >
Adam Mazur, War Is Drawing Closer >
Łukasz Musielak, Newsha Tavakolian: między fotografią prasową a sztuką fotografii >
Łukasz Musielak, Newsha Tavakolian: Between Press Photography and Photographic Art >
Alison Nordström (pl) >
Alison Nordström (eng) >

 


 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner