Brzuch Atlasa / The Belly of Atlas
19.11.2010 – 13.02.2011
November 19, 2010 – February 13, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Brzuch Atlasa to już trzeci projekt przygotowany przez profesora Józefa Robakowskiego dla Atlasa Sztuki. W 2008 roku zrealizowaliśmy w naszej przestrzeni wystawienniczej indywidualną wystawę artysty zatytułowaną Manifest energetyczny, zaś w ubiegłym roku Józef Robakowski przygotował wystawę zbiorową KOLEKCJA ZDARZEŃ, sztuka istnieje poza obrazem… prezentującą fragment kolekcji Dariusza Bieńkowskiego. Obie ekspozycje zebrały świetne recenzje. Teraz nadszedł czas na przejawy sztuki nieobliczalnej, wystawę multimedialną, którą jej autor określa jako: "operację mentalną realizowaną w geście: nieprzewidywalnym, fenomenalnym, kosmicznym, niepospolitym, rewolucyjnym, szczególnym, dziwacznym, seksualnym, blagierskim, sarkastycznym, unikalnym, perwersyjnym, humorystycznym, odchylonym, spektakularnym, ekscentrycznym, podskórnym, nieprzyzwoitym, fantastycznym, groteskowym, niewiarygodnym, osobliwym, wynaturzonym, absurdalnym, tandetnym, magicznym, oburzającym, złowieszczym, nieodpowiedzialnym...".
Na wystawie Brzuch Atlasa Józef Robakowski pokaże, w pogrążonej w ciemnościach przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki, prace ponad trzydziestu artystów. Większość z nich powstała niezależnie od wystawy, często są to prace pochodzące z kolekcji Galerii Wymiany, choć będą także dzieła stworzone specjalnie na jej potrzeby, jak choćby to, które wspólnie z więźniami jednego z łódzkich zakładów karnych przygotuje Grzegorz Drozd. Widz, aby zobaczyć ekspozycję, zmuszony będzie poruszać się z latarką w ręku.
W katalogu wystawy publikujemy dwa teksty autorstwa
prof. Grzegorza Dziamskiego i Stacha Szabłowskiego oraz rozmowę, jaką z artystą przeprowadziła Ewa Gorządek. Autorzy w różny i ciekawy sposób odnieśli się do pomysłu Józefa Robakowskiego pokazania swoistych kuriozów w polskiej sztuce współczesnej. Gorąco zachęcam do lektury katalogu.
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki i własnego odkrywania tej wyjątkowej wystawy przygotowanej przez profesora Józefa Robakowskiego.

Jacek Michalak

 


The Belly of Atlas is already the third project prepared by professor Jozef Robakowski for Atlas Sztuki. In 2008 in our exhibition space we realized an individual exhibition of the artist entitled An Energetic Manifesto, whereas last year Jozef Robakowski prepared a collective exhibition Collection of Events, art exists beyond a picture… presenting a part of Dariusz Bienkowski's collection. Both exhibitions got awesome reviews. Now the time has come for signs of an unpredictable art, a multimedia exhibition, which is being described by the author himself as "a mental operation realized in a gesture which is: unpredictable, phenomenal, cosmic, unusual, revolutionary, special, strange, sexual, delusive, sarcastic, unique, perverse, humoristic, ajar, spectacular, eccentric, subcutaneous, obscene, fantastic, grotesque, unbelievable, peculiar, degenerated, absurd, tacky, magical, outrageous, ominous, irresponsible…".
On the Belly of Atlas exhibition Jozef Robakowski will show, in the immersed in darkness exhibition space of Atlas Sztuki, the works of over thirty artists. Most of them came into existence without reference to the exhibition, many of them come from the Exchange Gallery collection, but there will also be some works of art created specially for the exhibition's needs, such as the one which will be prepared by Grzegorz Drozd, together with prisoners from one of the prisons in Lodz. Visitors, in order to see the expositions, will be forced to move around with a torch in their hands.
In the exhibition's catalogue we publish two texts by Prof. Grzegorz Dziamski and Stach Szablowski and a conversation conducted with the artist by Ewa Gorzadek. The authors, in a different and interesting way, referred to the idea of Jozef Robakowski to show specific peculiarities in Polish modern art. I warmly encourage you to read this catalogue.
I warmly invite you to visit Atlas Sztuki and to discover this very special exhibition prepared by Prof. Jozef Robakowski on your own.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 11/2010, 5.9 MB

 

Stach Szabłowski, Mirabilia >
Grzegorz Dziamski, Nowoczesny gabinet osobliwości, czyli sztuka gestów >
Z Józefem Robakowskim, kuratorem wystawy
Brzuch Atlasa, rozmawia Ewa Gorządek >

 

 

www

 

Wacław Antczak, Wojciech Bąkowski
Krzysztof Bednarski, Włodzimierz Borowski
Karolina Breguła, Maurycy Gomulicki,
Jerzy Grzegorski, Tatiana Czekalska i Leszek Golec,
Dorothy Deschamps, Grzegorz Drozd,
Michael Druks, Roman Dziadkiewicz,
Janusz Haka, Marek Janiak,
Irena Kalicka, Józef Korbiela i Józef Robakowski,
Jacek Kryszkowski, Artur Malewski,
Yoshio Nakajima, Andrzej Partum,
Iza Robakowska, Andrzej Różycki,
Zygmunt Rytka, Jadwiga Sawicka,
Aleksandra Ska, Agnieszka Szuścik,
Jiri Valoch, Zbigniew Warpechowski,
Krzysztof Zarębski, Ewa Zarzycka
oraz twórcy bezimienni...