Laura Pawela | Krzysztof Skarbek / portretwłasny.pl / selfportrait.pl
10.09 – 31.10.2004
September 10 – October 31, 2004

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Głębia ostrości tej wystawy rozciąga się od połowy lat 80-tych po 2004 rok. Od pierwszych obrazów Krzysztofa Skarbka po ostatnie obrazy Laury Paweli. W znacznej mierze jej zakres pokrywa się z czasem trwania III RP. Jest to wystawa portret, portret.pl, portret we wnętrzu III RP, portret sprzed i po latach. Prywatnie bardzo bym chciał odwrócić kolejność, chciał-bym by Pawela była starsza, a Skarbek młodszy, chciałbym, byśmy wtedy byli realistami, a teraz euforycznymi utopistami. Chciałbym, by czas płynął w drugą stronę. Kiedy patrzę na Płynąc przez naszą ulicę Skarbka i Can't go to real world Paweli, które przecież są o tym samym, to czuję, że koło czasu znów kręci się w złą stronę, od Złotego przez Srebrny, Brązowy Wiek aż po przykrą teraźniejszość. Mam nadzieję, że kiedy zacznie się ono wznosić z powrotem ku Złotym Latom, nie będę za stary, by popływać na desce.pl.

Krzysztof Cichoń

 

Podziękowania dla Pana Andrzeja Starmacha (Galeria Starmach), Pani Moniki Branickiej, Pana Marka Niemirskiego za użyczenie obrazów Laury Paweli.

 This in-depth and focused exhibition spans the period between the mid-80s and 2004. From Krzysztof Skarbek's early paintings to the latest works by Laura Pawela. Its scope roughly coincides with the period of the 3rd Polish Republic. It is an exhibition-portrait, portrait.pl, an internal portrait of the 3rd Polish Republic, a "before" and "after" image. Personally, I would love to have the order reversed, I would love Pawela to be older, and Skarbek younger, I would love us to have been realist then and to be euphoric utopists now, I would love time to flow the other way round. When I look at "Surfing our street" by Skarbek and "Can't go to the real world" by Pawela, which are about the same thing, I feel that the wheel of time, again, is turning in the wrong direction, from the Golden, to the Silver, the Bronze Era, through the obnoxious present time. I hope that when the wheel of time starts to turn towards the Golden Era again, I am not too old to surf on surfboard.pl.

Krzysztof Cichoń

 

Laura Pawela's paintings featured by courtesy
of Mr Andrzej Starmach (Starmach Gallery), Ms Monika Braniecka, Mr Marek Niemirski.
katalog / catalogue
katalog
20,7 MB

 

Tomasz Załuski rozmawia z Laurą Pawelą >
Tomasz Załuski, Pomysłowe zestawienie >
Krzysztof Cichoń rozmawia
z Krzysztofem Skarbkiem >

Krzysztof Cichoń, W stronę lepszej przyszłości >

 

 

www

www