Spotkanie z Profesorem Stanisławem Fijałkowskim z okazji Jego 90. urodzin
A meeting with professor Stanislaw Fijalkowski on the occasion of his 90th birthday
4.11.2012 o godz. 12.00 / November 4, 2012, at 12.00

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Jubilat jest malarzem i grafikiem, doktorem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z którą związany był od 1946 roku, początkowo jako uczeń Władysława Strzemińskiego, a następnie pedagog w macierzystej uczelni w latach 1947-1993. Artysta reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo (1969) oraz na Biennale w Wenecji (1972).
Przetłumaczył na język polski dwie książki Wasyla Kandyńskiego: "Punkt i linia a płaszczyzna" oraz "O duchowości w sztuce", a także "Świat bezprzedmiotowy" Kazimierza Malewicza. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach w Polsce i za granicą, m.in. w Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu, Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie. W marcu i kwietniu 2010 roku w Atlasie Sztuki miała miejsce wystawa monograficzna artysty.

Jubileusz 90. urodzin Profesora Stanisława Fijałkowskiego uświetni premiera książki Zbigniewa Taranienki "Alchemia obrazu. Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim", której współwydawcą jest Atlas Sztuki. Spotkanie z Jubilatem poprowadzi prof. dr hab. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski). Weźmie w nim udział również autor książki.

Jacek Michalak

 

Książka Alchemia obrazu. Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim jest zapisem rozmów Zbigniewa Taranienki z Profesorem Stanisławem Fijałkowskim, malarzem i grafikiem, doktorem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z którą związany był od 1946 roku, początkowo jako uczeń Władysława Strzemińskiego, a następnie pedagog w macierzystej uczelni w latach 1947-1993. W książce zostały poruszone m.in. zagadnienia filozofii sztuki, roli symbolu, teorii Kandyńskiego, czasu nauki u Władysława Strzemińskiego, malarskich fascynacji.
Wydawcy: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Atlas Sztuki
Ilość stron: 218
ISBN 978-83-62744-25-1
Cena: 30 zł

  


The birthday person is a painter and graphic designer, Doctor honoris causa at the Acadeny of Fine Arts in Lodz, with which he was connected since 1946, at first as a student of Wladyslaw Strzeminski and then as a professor at the home university in 1947-1993. The artist represented Poland during Biennale in Sao Paulo (1969) and during Biennale in Venice (1972).
He translated two books written by Wassily Kandynski into Polish: "Point and Line to Plane" and "Concerning the Spiritual in Art", as well as "The World as Non-Objectivity" written by Kazimir Malevich. His works can be seen in numerous collections in Poland and abroad, inter alia in Albertina Graphics Collection in Vienna, Tretyakov State Gallery, Museum of Modern Art in New York and in Tate Gallery in London. In March and April 2010 in Atlas Sztuki the artist's monographic exhibition took place.

The celebration of Professor Stanislaw Fijalkowski's 90th birthday will be given splendour by a premier of Zbigniew Taranienko's book "Alchemia obrazu. Rozmowy ze Stanisławem Fijałkowskim" ("Alchemy of a picture. Conversations with Stanislaw Fijalkowski"), the co-publisher of which is Atlas Sztuki. The meeting with the birthday person will be conducted by Prof. Maria Poprzecka, PhD (University of Warsaw). The author of the book will also take part in this event.

Jacek Michalak

 

The book "Alchemia obrazu. Rozmowy ze Stanis?awem Fija?kowskim" ("Alchemy of a picture. Conversations with Stanislaw Fijalkowski"), is a record of conversations between  Zbigniew Taranienko and Professor Stanislaw Fijalkowski, a painter and graphic designer, Doctor honoris causa at the Academy of Fine Arts in Lodz, with which he was connected since 1946, at first as a student of Stanislaw Strzeminski and then as a professor at the home university in 1947-1993. In the book such topics as philosophy of art, role of a symbol, Kandynski's theory, time of learning by Wladyslaw Strzeminski, painting fascinations are being touched.
Publishers: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Atlas Sztuki
Number of pages: 218
ISBN 978-83-62744-25-1
Price: 30 PLN

 


Partnerzy projektu
Project's partners