Stefan Krygier
9.09.2011 – 16.10.2011
September 9 – October 16, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Stefan Krygier to wybitny uczeń i kontynuator twórczości Władysława Strzemińskiego oraz tradycji łódzkiej awangardy w Polsce po II wojnie światowej. Zmarły w 1997 roku Artysta przez całe swoje życie związany był z Łodzią. Był ważną postacią łódzkiego i polskiego środowiska artystycznego. Po ukończeniu studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi uzyskał także dyplom architekta na Politechnice Warszawskiej.

Artysta zajmował się malarstwem, grafiką, działaniami na pograniczu form przestrzennych i environment. Na swoim koncie ma także projekty architektoniczne i urbanistyczne zrealizowane samodzielnie oraz wspólnie z żoną Krystyną. Wiele czasu poświęcił działalności edukacyjnej, kształcąc przez prawie półwiecze tysiące studentów w zakresie sztuk plastycznych i architektury. Co ważne, przez lata pracy w PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi oraz w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej, której zwieńczeniem był tytuł naukowy profesora oraz liczne wyróżnienia i nagrody. Wielość i wielorakość dokonań Stefana Krygiera dowodzą, że był człowiekiem wszechstronnym oraz bardzo pracowitym.

Wystawa profesora Stefana Krygiera w Atlasie Sztuki to retrospektywa jego twórczości. Najstarszy prezentowany obiekt – praca 23-letniego wówczas Artysty – powstała w roku 1946, ostatnia praca w 1997 roku, roku śmierci Profesora. Prace pochodzą, w znamienitej większości, z kolekcji prywatnych.

W związku z wystawą twórczości Stefana Krygiera w Atlasie Sztuki przygotowaliśmy katalog. Do współpracy zaprosiliśmy dr hab. Marię Hussakowską z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ciekawy sposób poddała analizie dokonania Artysty na tle światowych nurtów sztuki XX wieku. Powstał świetnie napisany tekst, pełen ciekawych odniesień – czyta się go jednym tchem. Autorem drugiego tekstu jest matematyk prof. dr hab. Henryk Żołądek, który widzi twórczość artystyczną z innej perspektywy. Ważnym elementem katalogu jest rozmowa, jaką z żoną Artysty, Krystyną – znanym architektem z własnym dorobkiem twórczym i pierwszym życzliwym odbiorcą jego prac – oraz córką Moniką – artystką, wykładowczynią łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, przeprowadził dr Stefan Szydłowski. Ponieważ Stefanowi Krygierowi dane było przez lata spotykać i znać wielu wybitnych ludzi, a przede wszystkim samemu być kreatorem ważnych wydarzeń, relację żony i córki czyta się z zainteresowaniem. Gorąco polecam Państwu lekturę katalogu.

Bardzo się cieszę, że wystawa tak wybitnego Artysty inauguruje kolejny, już dziewiąty, rok działalności Atlasa Sztuki.
Z przyjemnością zapraszam do kontemplacji twórczości profesora Stefana Krygiera.

Jacek Michalak

 


Stefan Krygier is an outstanding pupil and follower of Władysłąw Strzemiński and the tradition of the avant-garde in Polish art after the WW II. The Artist, who died in 1997, was connected with the city of Lodz throughout his life. He was an eminent figure of an art community not only locally, but was also recognized all over Poland.
After graduating from Strzemiński Academy of Art in Lodz, he received a degree in architecture at Technical University of Warsaw.

The Artist created in the field of painting and graphic arts, but his works included spatial forms and elements of environment as well. He also had numerous architectural and urban projects to his credit, ran on his own or together with his wife, Krystyna.
He devoted much time to educating young generations – within fifty years of his educational career, he trained thousands of students in the field of fine arts and architecture. Being granted the formal title of professor and being awarded numerous prizes was eventually the culmination of his academic career at Strzemiński Academy of Art and Technical University of Lodz. The multitude and variety of his works show that Stefan Krygier was both an industrious and versatile artist.

The exhibition of professor Krygier's works in Atlas Sztuki is retrospective; the earliest work presented was created in 1946 when the Artist was 23 years old, while the latest one dates back to 1997, the year of his death. The works, on the whole, belong to private collectors.

A catalogue of Stefan Krygier's works was created to supplement the exhibition hosted by Atlas Sztuki. We asked professor Maria Hussakowska, from the Jagiellonian University of Cracow, to analyze the Artist's oeuvre in the light of the artistic trends of the twentieth century. Thus an interesting text was created that reads in one go. The second text was written by a mathematician, professor Henryk Żołądek, who discussed Krygier's works from a different perspective. Equally important part of the catalogue is an interview with the Artist's wife, herself a renowned architect, and his daughter, Monika, also an artist and a lecturer at Strzemiński Academy of Art, conducted by Stefan Szydłowski.

Their memories create an interesting and enjoyable text that I would strongly recommend to you.
I am also very glad that the exhibition of Stefan Krygier's art collection inaugurates the ninth year of work of Atlas Sztuki.
I warmly invite you to contemplate professor Krygier's works of art.

Jacek Michalak 
katalog / catalogue
katalog
500 KB

 

 

Dr hab. Maria Hussakowska >
Geometria fraktalna w twórczości Stefana Krygiera, Henryk Żołądek >
Krystyna Krygier i Stefan Szydłowski >

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner