Kolekcja Zdarzeń, sztuka istnieje poza obrazem / ze zbioru Dariusza Bieńkowskiego / from Collection of Dariusz Bieńkowski
24.04 – 14.06.2009
April 24 – June 14, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Od początku działalności wystawienniczej Atlasa Sztuki towarzyszy nam życzliwość Dariusza Bieńkowskiego, ważnego i aktywnego uczestnika życia kulturalnego Łodzi. Każde jego odwiedziny to spotkanie z człowiekiem pogodnym, emanującym pozytywną energią, który poza tym, że lubi ludzi, lubi też sztukę. Przez lata stworzył interesującą kolekcję. Możliwość pokazania prac z jego zbiorów, wybranych przez kolekcjonera i Józefa Robakowskiego, jednego z przyjaciół Atlasa Sztuki, to spora atrakcja. Każdy, kto miał okazję przebywać w towarzystwie obu panów i słyszeć, jak zwracają się do siebie "Panie Darku" i "Panie Józefie" wie, iż KOLEKCJA ZDARZEŃ, sztuka istnieje poza obrazem... to propozycja niezwykła.

W ostatnich latach o kolekcjach i ich właścicielach słyszymy coraz częściej. Kolekcjonerów nie byłoby bez artystów. Ciekawie o relacji między nimi napisał w 2004 roku Wojciech Fangor, w liście do Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich: "Sztuka jest zapewne, drugim najstarszym zawodem. Relacja jaka zachodzi pomiędzy artystą a kolekcjonerem ma aurę erotyzmu. Pożądanie jest w tym wypadku uczuciem obustronnym. Artysta pragnie dawać za opłatą, to co ma najcenniejszego. Zaklętą w materiale swoją osobowość, swój zachwyt, swoje umiejętności. Kolekcjoner pragnie z nimi obcować, zaspakajając ciągle odnawiającą się żądzę posiadania. Związek ten trwa dopóki zniechęcenie lub zdrada go nie rozwiąże. Galerie to w najlepszym wypadku biura matrymonialne, a marszandzi to czarodzieje lub stręczyciele. Wzajemna sympatia z Darkiem i Krzysiem jest w moim życiu artystycznym wydarzeniem wyjątkowym. Nasz związek artysty z kolekcjonerem nie poprzestał na wzajemnym pożądaniu lecz zaowocował w bezinteresowną przyjaźń".

Wyjątkowość KOLEKCJI ZDARZEŃ, sztuki istniejącej poza obrazem... wzmacnia publikacja niniejszego katalogu, w którym o kolekcjonowaniu napisali Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz - autorzy głośnego w ostatnim czasie Przewodnika kolekcjonera sztuki najnowszej. Kolekcji Dariusza Bieńkowskiego z wielką uwagą przyjrzeli się dr Elżbieta Janicka i prof. Andrzej Turowski. W katalogu publikujemy także zapis rozmowy, jaką z Dariuszem Bieńkowskim i Józefem Robakowskim przeprowadzili Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak. Gorąco zachęcam do lektury.

Z przyjemnością zapraszam do zobaczenia KOLEKCJI ZDARZEŃ, sztuki istniejącej poza obrazem...

Jacek Michalak

 

 

 


Since the very beginning of Atlas Sztuki's exhibitions, we have always enjoyed the kind attitude of Dariusz Bieńkowski, an important and active participant in Łódź's cultural life. His every visit was an encounter with a cheerful man who radiates positive energy and likes people as well as he likes art. Over the years he has built an interesting collection. The opportunity to show the works from his collection, selected by the collector himself and Józef Robakowski, one of the friends of Atlas Sztuki, is quite an attraction. Anyone who has ever had the luck to be in the company of both gentlemen and to hear them address each other as "Mister Darek" and "Mister Józef" knows that the KOLEKCJA ZDARZEŃ, sztuka istnieje poza obrazem... (EVENTS COLLECTION, art exists outside the picture…) is an unusual project.

In the recent years, more and more often we have been hearing of art collections and their owners. Art collectors would not exist without artists. The relationship between them was intelligently commented upon in 2004 by Wojciech Fangor, in a letter to Dariusz and Krzysztof Bieńkowski: "Art must be the second oldest profession. The relationship between an artist and an art collector does carry an air of eroticism. In such a case, desire is a reciprocal feeling. The artist desires to give up, for a consideration, what is best he has to offer - his personality, delight, and skills, all turned into his artistic material. The collector, then, desires to live with them and to continually satisfy the ever recurring desire to possess. This relationship sustains until it is terminated by disappointment or infidelity. Art galleries are at best matrimonial agencies, and art dealers are either wizards or procurers. The reciprocally friendly relationship with Darek and Krzyś has been very unique in my artistic life. Our artist-art collector relationship was not content with the mere reciprocal desire, but has ripened into a disinterested friendship".  

The unique nature of the KOLEKCJA ZDARZEŃ, sztuka istnieje poza obrazem... is augmented by this catalogue publication, in which art collection is the subject of the essays by Piotr Bazylko and Krzysztof Masiewicz – the authors of the Contemporary Art Collector's Guide, recently enjoying much publicity. A closer look at Dariusz Bieńkowski's collection is offered by Elżbieta Janicka, PhD, and Prof. Andrzej Turowski. The catalogue also features an interview with Dariusz Bieńkowski and Józef Robakowski held by Krzysztof Cichoń and Andrzej Walczak. A highly recommendable reading. 

It is a pleasure to welcome art lovers to see the KOLEKCJA ZDARZEŃ, sztuka istnieje poza obrazem... 

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
Art & Business 4/2009, 8.3 MB

 

 

Piotr Bazylko, Krzysztof Masiewicz >
Andrzej Turowski, Abstrakcja umarła, niech żyje abstrakcja >
Elżbieta Janicka, Od materii do energii i z powrotem. O filmach i fotografiach z kolekcji Dariusza Bieńkowskiego >
Z Dariuszem Bieńkowskim i Józefem Robakowskim o kolekcjonowaniu rozmawiają Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak >