Anka Leśniak / Muzy Łodzi Kaliskiej / The Muses of Lodz Kaliska
23.04 – 20.06.2010
April 23 – June 20, 2010

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Film Anki Leśniak "Muzy Łodzi Kaliskiej" po raz pierwszy publicznie zaprezentowany został w trakcie Sympozjum "300 lat Łodzi Kaliskiej", które we wrześniu 2009 roku odbyło się w Darłowie. Praca wzbudziła spore zainteresowanie wśród odbiorców. Autorka nagrała rozmowy z ośmioma kobietami, które w różnych okresach czasu były Muzami grupy artystycznej Łódź Kaliska. Muzy ciekawie opowiadają o swojej współpracy z Łodzią Kaliską, a że ta współpraca była niestandardowa, zaś wszystkie Muzy to kobiety inteligentne i wykształcone (w ósemce muz są: architekt, psycholog, dwie dziennikarki, historyk sztuki, księgowa, projektantka bielizny damskiej, pracownik socjalny), a do tego kreatywne i otwarte na świat - powstał bardzo interesujący materiał. Film Anki Leśniak, w mojej ocenie, to ważny głos we współczesnej dyskusji o roli kobiet w sztuce, a także o feminizmie. Po obejrzeniu pracy w Darłowie uznaliśmy, wspólnie z Andrzejem Walczakiem, że należy pokazać ją w Atlasie Sztuki.

Jest dla mnie oczywiste, że nie wszystkim ten projekt się spodoba. Zastanawiając się, kto mógłby napisać teksty o projekcie artystki, zwróciłem się do kilku osób. Wybrałem tylko kobiety. Moją propozycję napisania tekstu bez wahania przyjęły prof. Maria Poprzęcka, Ewa Gorządek i Karolina Jabłońska. Powstały trzy interesujące, bardzo różne w swoim charakterze teksty na temat projektu.

Propozycji napisania tekstu na temat Muz Łodzi Kaliskiej nie przyjęły dwie zdeklarowane feministki. Przeprowadzenie rozmowy z Anką Leśniak powierzyłem dr. Adamowi Mazurowi. Gorąco polecam lekturę tekstów na temat filmu oraz wywiad z artystką. To bardzo ciekawy materiał, który może spowodować szerszą dyskusję o roli kobiet w sztuce. Do katalogu dołączona jest płyta DVD z filmem Anki Leśniak.

Serdecznie zapraszam do przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki, w której pokażemy nie tylko film. Zapraszam także serdecznie na wernisaż wystawy, w którym obok Anki Leśniak wezmą udział Muzy Łodzi Kaliskiej oraz członkowie grupy Łódź Kaliska. Koniecznie trzeba odwiedzić Atlas Sztuki w dniu otwarcia wystawy, aby przekonać się, czy prawdziwa jest przewrotna teza postawiona przez prof. Marię Poprzęcką: "A może po prostu - Łódź Kaliska jest kobietą".

Jacek Michalak 


The film by Anka Lesniak "The Muses of Lodz Kaliska" was for the first time shown to the public during the Symposium "300 Years of Lodz Kaliska", which took place in September 2009 in Darlowo. This work aroused huge interest of the audience. The author recorded conversations with eight women who in different times were Muses of an artistic group Lodz Kaliska. Muses talk about their collaboration with Lodz Kaliska in a very interesting way. Because of the fact that this collaboration was unusual and all of the Muses are intelligent and educated women (in the group of eight muses there are: an architect, a psychologist, two journalists, an art historian, an accountant, a women`s underwear designer, a social worker), but they are also creative and open to the world , the final result is very interesting. In my opinion the film by Anka Lesniak is a very important voice in the discussion about the role of women in art, and also about feminism. After seeing the movie in Darlowo together with Andrzej Walczak we came to the conclusion that it should be shown in Atlas Sztuki.

I think it`s obvious that not everyone will like this project. When I was wondering who could write texts about the artist`s project, I got in touch with some people. I chose only women. My proposal to write a text was immediately accepted by Prof. Maria Poprzecka, Ewa Gorzadek and Karolina Jablonska. They created three texts about the project, all of which had completely different characters.

The proposal to write a text about the Muses of Lodz Kaliska was rejected by two declared feminists. I entrusted Dr. Adam Mazur with a task of carrying out an interview with Anka Lesniak. I highly recommend the lecture of texts about the film and the interview with an artist. It`s a very interesting material, which can provoke a broad discussion about the role of women in art. A DVD with the film by Anka Lesniak is attached to the catalogue.

I cordially invite you to the exhibition space of Atlas Sztuki, where not only the film will be shown. I also cordially invite you to the vernissage of the exhibition, in which next to Anka Lesniak the Muses of Lodz Kaliska and members of Lodz Kaliska group will take part. One has to visit Atlas Sztuki on the day of the exhibition`s opening, in order to make sure if the perverse thesis proposed by Maria Poprzecka is right: "Or maybe simply – Lodz Kaliska is a woman".

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
Art & Business 4/2010, 4.4 MB

 

 

Maria Poprzęcka, MUZO, MĘŻA WYŚPIEWAJ... >
Ewa Gorządek, "Muzy - Natchniuzy" Łodzi Kaliskiej
Namuzowywanie >

Karolina Jabłońska, Muzy w Łodzi Kaliskiej
Historia naturalna. Czyja historia? >

Historia pamięci - o Łodzi Kaliskiej
widzianej oczyma Muz. Z Anką Leśniak rozmawia Adam Mazur >