Krzysztof Wodiczko / Goście / Guests
22.01 – 7.03.2010
January 22 – March 13, 2010

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kariera artystyczna Krzysztofa Wodiczki trwa już ponad czterdzieści lat. Urodzony w 1943 roku w Warszawie artysta od 1977 roku pracuje i mieszka w Ameryce Północnej. Od czasu wyjazdu z Polski obok działalności artystycznej zajmuje się kształceniem studentów. Profesor Krzysztof Wodiczko od 1994 roku jest dyrektorem Center for Advanced Visual Studies prestiżowego Massachusetts Institute of Technology. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa ASP w Poznaniu. W swoich pracach wykorzystuje przestrzeń publiczną do projekcji o tematyce społecznej i politycznej. Przez lata aktywności artysty jego prace były podziwiane w wielu miejscach na świecie. Artysta mimo, że odniósł sukces, dalej intensywnie tworzy, kontynuując swój triumfalny pochód przez renomowane światowe galerie i muzea. We wstępie do katalogu wydanego w związku z prezentacją projektu Goście Krzysztofa Wodiczki w Pawilonie Polonia na 53. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2009 roku Komisarz Pawilonu Polskiego i Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki dr Agnieszka Morawińska napisała: "Wielkim sukcesem artysty jest to, że potrafił w tylu miejscach, w rozmaitych punktach świata, wśród różnych historii i kultur, dotknąć miejsc bolesnych i poprzez monumentalne projekcje ukazać je wielkiej liczbie ludzi". I nie inaczej było z Gośćmi w Wenecji.
O projekcie Krzysztofa Wodiczki pisały wszystkie ważne dziennik światowe, od Corriere della Sera, przez Le Figaro, Le Monde, ABC, The Sunday Times, Boston Globe, Die Tageszeitung po New York Times. Wiele miejsca najnowszemu projektowi artysty poświęciła prasa branżowa. Wszyscy dostrzegli walory projektu, zaś zaangażowana w jego produkcję Hanna Wróblewska, Zastępca Dyrektora Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, zaraz po otwarciu wystawy w Wenecji napisała w liście do mnie: "Projekcje wyszły przepięknie i myślę że wszystkich koproducentów przepełnia duma". Warto dodać, że Krzysztof Wodiczko 23 lata temu, w 1986 roku, reprezentował Kanadę na Biennale Weneckim.

Atlas Sztuki, który był koproducentem wystawy w Wenecji, z ogromną przyjemnością zaprasza do swojej przestrzeni wystawienniczej. Kuratorem wystawy w Łodzi, podobnie jak w Wenecji, jest Bożena Czubak. Ciekawe, jak Goście, w nowej aranżacji, zaprezentują się w Atlasie Sztuki.

W przygotowanym w związku z wystawą w Atlasie Sztuki katalogu gorąco polecam lekturę eseju autorstwa Bożeny Czubak na temat Gości. Tekst ten pierwotnie opublikowany był w katalogu wydanym w związku z wystawą w Wenecji. Polecam także drugi tekst na temat projektu autorstwa Adama Mazura. Obowiązkowo należy przeczytać także zapis rozmowy, jaką z Krzysztofem Wodiczką po premierze Gości w Wenecji przeprowadziła Bożena Czubak.

Jacek Michalak

 


An artistic career of Krzysztof Wodiczko has been lasting for forty years right now. This artist was born in 1943 in Warsaw, and he works and lives in North America. Since leaving Poland he`s been dealing with teaching students, apart from his artistic activity. Professor Krzysztof Wodiczko, since 1994, has been a director of the Center for Advanced Visual Studies of the prestigious Masachusetts Institute of Technology. In 2007 he was awarded a degree honoris causa of the Academy of Fine Arts in Poznan. In his works he uses a public space for projections on social and political subject. For years of the artist`s activity his works were admired in many places all over the world. The artist, in spite of having achieved success, is still creating actively, continuing his triumphal march through galleries and museums of world renown. In an introduction to a catalogue published in connection with a presentation of Krzysztof Wodiczko`s project called Guests in Polonia Pavilion at the 53rd International Art Exhibition in Venice in 2009, an exhibition organizer of the Polish Pavilion and a director of Zacheta International Art Gallery, Doctor Agnieszka Morawinska wrote: "Artist`s great success is that he managed to touch painful spots in so many places all over the world, among various histories and cultures, and to show them to a huge amount of people through monumental projections". It was like that with the Guests in Venice. All important world journals wrote about a project by Krzysztof Wodiczko, from Corriere della Sera, through Le Figaro, Le Monde, ABC, The Sunday Times, Boston Globe, Die Tageszeitung to New York Times. A trade press devoted a lot of space to the artist`s newest project. Everyone noticed the values of this project, and Hanna Wroblewska, a deputy director of Zacheta International Art gallery, who was engaged in its production, wrote in a letter to me: "Projections are beautiful, and I think that all co-producers are filled with proud". It`s worth adding that 23 years ago Krzysztof Wodiczko represented Canada during Biennale in Venice.

Atlas Sztuki, a co-producer of the exhibition in Venice, has a pleasure to invite you to its exhibition space. A curator of the exhibition in Lodz is, just as in Venice, Bozena Czubak. It`s interesting how Guests in a new arrangement will present themselves in Atlas Sztuki.

I highly recommend you to read an essay on the Guests written by Bozena Czubak in a catalogue prepared in connection with the exhibition. This text was at oroginally published in a catalogue printed in connection with the exhibition in Venice. I also recommend you a text about Adam Mazur`s project. Another must-read is a record of a conversation with Krzysztof Wodiczko, which Bozena Czubak had with him after a premiere of the Guests in Venice.

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
Art & Business 1-2/2010, 4.2 MB

 

 

Bożena Czubak, Goście >
Adam Mazur, Polityka według sztuki.
Goście Krzysztofa Wodiczki >

Zobaczyć siebie oczami innych. Z Krzysztofem Wodiczko rozmawia Bożena Czubak >

 

 

 

zacheta

Wystawa zrealizowana we współpracy z Zachętą Narodową Galerią Sztuki
Exhibition realized in cooperation with Zacheta International Art Gallery

Wystawa Goście Krzysztofa Wodiczki prezentowana była w Pawilonie Polonia podczas 53. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji od 4 czerwca do 22 listopada 2009 roku. Kuratorem projektu była Bożena Czubak, zaś Komisarzem Pawilonu Polskiego dr Agnieszka Morawińska.

Guests - an exhibition made by Krzysztof Wodiczko was presented in Polonia Pavilion during the 53rd International Art Exhibition in Venice from the 4th of June to the 22nd of November 2009. Curator of this project was Bozena Czubak and Doctor Agnieszka Morawinska was an exhibition organizer of the Polish Pavilion.