Zofia Kulik / prezentuje KwieKulik Dobromierz X / presents KwieKulik Dobromierz X
21.11.2008 – 11.01.2009
November 21, 2008 – January 11, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Od początku działalności Atlasa Sztuki planowaliśmy wystawę Zofii Kulik. Pierwszy raz rozmawiałem z artystką na temat ekspozycji jej prac na początku 2004 roku. Z powodu jej rozlicznych zobowiązań nie było to wtedy możliwe. Do rozmów wróciliśmy na przełomie lat 2005 i 2006. Do dnia dzisiejszego pamiętam pierwszą wizytę w domu Zofii Kulik w Łomiankach. Artystka przyjęła mnie niezwykle życzliwie. Po ponad dwugodzinnej rozmowie oprowadziła mnie po swoim królestwie. Odniosłem wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane idei przewodniej istnienia tego domu i jej mieszkanki - tworzeniu. Opuściłem ten dom pod ogromnym wrażeniem niezwykłego zorganizowania, wielkiej pracowitości i precyzji pracy artystki, cech nie tak często spotykanych w tym środowisku. W trakcie spotkania Zofia Kulik stwierdziła, że chciałaby przypomnieć dokonania KwieKulik, duetu jaki przez lata tworzyła z Przemysławem Kwiekiem. Trudno było o lepszą propozycję wystawy - Zofia Kulik prezentuje KwieKulik. Dwa miesiące później ponownie odwiedziłem artystkę. Tym razem przyjechałem z Tomaszem Załuskim - historykiem sztuki i filozofem, adiunktem w łódzkiej ASP. Odwiedził on później Łomianki wielokrotnie. Efektem jego wizyt jest świetny tekst, omawiający dwa ważne projekty KwieKulik: Działania z Dobromierzem oraz Stół z X-ami, który publikujemy w niniejszym katalogu.

Latem tego roku Zofia Kulik i Przemysław Kwiek usiedli wspólnie z Tomaszem Załuskim, aby porozmawiać o tym, czym dla nich były lata działalności KwieKulik. Po raz pierwszy od wielu lat artyści udzielili wspólnego wywiadu. Anatomię KwieKulik czyta się jednym tchem. Gorąco polecam lekturę tej niezwykłej rozmowy.

Ciekawe, jak po wielu latach Zofia Kulik postrzega działalność KwieKulik. Zapraszam serdecznie do Atlasa Sztuki, aby zobaczyć, co kryje się pod intrygującym tytułem wystawy - Zofia Kulik prezentuje KwieKulik DOBROMIERZ X.

Jacek Michalak

 We have been planning to exhibit Zofia Kulik's works ever since Atlas Sztuki was established. The first time I talked with the artist on organising her exhibition was in early 2004. For the reason of her various commitments, it was not possible at the time. We came back to the talks at the turn of 2005 and 2006. I still remember my first visit to Zofia Kulik's house in Łomianki. The artist gave me an unusually kind welcome. Following more than a two hours' conversation, she showed me around her kingdom. I had an impression that everything in it was subordinated to the overarching idea of the existence of this house and its occupant - creation. I left the house under a massive impression of the artist's superb organisation, great diligence, and work precision, the features not so commonly found in these circles. During the meeting, Zofia Kulik had said she would like to showcase the achievements of KwieKulik, the duet she had formed for years with Przemysław Kwiek. An unbeatable exhibition proposal - Zofia Kulik presents KwieKulik. Two months later I visited the artist again. This time I arrived with Tomasz Załuski - art historian and philosopher, adjunct professor at the College of Fine Arts of Łódź. Later, Tomasz was a frequent visitor to Łomianki. One effect of his visits is the excellent essay, published in this Catalogue, on two essential projects by KwieKulik: Działania z Dobromierzem (Actions With The Goodmeter), and Stół z X-ami (Table With Xs).

Last summer, Zofia Kulik and Przemysław Kwiek sat down together with Tomasz Załuski to discuss their personal thoughts and feelings about the years when KwieKulik had been active. It was their fist joint interview in years. The KwieKulik anatomy reads in one go. I wholeheartedly recommend reading this unusual interview.

It is fascinating how, after many years, Zofia Kulik reflects on KwieKulik's dealings. It is worthwhile visiting Atlas Sztuki to find out what lies behind the exhibition's intriguing title - Zofia Kulik presents KwieKulik DOBROMIERZ  X (GOODMETER X).

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
Art & Business 11/2008, 6.4 MB

 

 

Tomasz Załuski, Z archiwum KwieKulik:
Działania z Dobromierzem i Stół z X-ami >

Anatomia KwieKulik z Zofią Kulik i Przemysławem Kwiekiem rozmawia Tomasz Załuski >

 

 

www