Ilya & Emilia Kabakov / What We Shall See After Death
26.09 – 16.11.2008
September 26 – November 16, 2008

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Ilya i Emilia Kabakov prezentowali swoje prace, między innymi, w tak znanych muzeach i galeriach jak: Museum of Modern Art, Jewish Museum i Ronald Feldman Fine Arts w Nowym Jorku, Kunstmuseum w Bernie, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Hirshhorn Museum w Waszyngtonie, Galerii Tretjakowskiej w Moskwie, Ermitażu w St. Petersburgu, Donald Judd`s Chinati Foundation w Marfie czy Tate Gallery w Londynie. Na liście miejsc, w których artyści pokazali swoją twórczość znalazł się w 2006 roku Atlas Sztuki. Pierwsza, polska prezentacja 10 Albumów Ilyi Kabakova była dużym wydarzeniem, zobaczyło ją wiele osób, z których do dziś niejedna pozostaje pod jej wrażeniem.

Współpraca z Emilią i Ilyą Kabakov w trakcie przygotowywania naszej pierwszej prezentacji twórczości artystów była niezwykłym spotkaniem z ludźmi pogodnymi i życzliwymi. Jeszcze w trakcie trwania pierwszej wystawy rozmawiałem z Emilią o kolejnej prezentacji. Emilia znając przestrzeń wystawienniczą Atlasa Sztuki, zaproponowała kilkanaście miesięcy później pokazanie instalacji What We Shall See After Death. Do ustalenia pozostał tylko termin kolejnej wystawy, co jednak nie było i nie jest proste w przypadku Kabakovów, którzy każdego roku uczestniczą w około 40 wystawach indywidualnych i zbiorowych w różnych miejscach na świecie. W katalogu publikujemy zapisy dwu rozmów z artystami. Pierwsza została przeprowadzona przez dwie młode historyczki sztuki, Agatę Mendrychowską i Martę Skłodowską, w czerwcu tego roku. Artyści mówią w niej, przede wszystkim, o instalacji What We Shall See After Death. Druga z publikowanych rozmów to rozmowa z Emilią Kabakov. Kabakovowie wystawiają wspólnie od 1989 roku. Od chwili spotkania z Emilią, dzięki jej otwartości i zaangażowaniu, kariera Ilyi nabrała znacznego przyspieszenia. To ona organizuje kolejne prezentacje, jest motorem wielu działań pary artystów. Rozmowę z Emilią Kabakov przeprowadzili w dniu otwarcia pierwszej wystawy Kabakovów w Atlasie Sztuki: dr Krzysztof Cichoń - historyk sztuki związany z UŁ i UMCS, dr Ivan Petrov - rosyjski historyk pracujący w UŁ oraz Jan Morawicki - doktorant na Wydziale Socjologii Państwowego Uniwersytetu w St. Petersburgu. Wszystkich ciekawych odpowiedzi Kabakovów na pytanie What We Shall See After Death zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 


Ilya and Emilya Kabakov have exhibited their works, inter alia, at such renowned museums and galleries as: the Museum of Modern Art, Jewish Museum and Ronald Feldman Fine Arts in New York, Kunstmuseum in Bern, Stedelijk Museum in Amsterdam, Hirshhorn Museum in Washington, Tretiakovska Gallery in Moscow, Ermitage in St. Petersburg, Donald Judd's Chinati Foundation in Marfa, or London's Tate Gallery. In 2006, Atlas Sztuki joined the list of the venues which have displayed the artists' works. The first Polish exhibition of the 10 Albums by Ilya Kabakov was a major event and was visited by many viewers, not infrequently still living under the impression. 

My collaboration with Emilya and Ilya Kabakov in the course of preparations for their first exhibition in Poland was an unusual encounter with cheerful and friendly people. While the first exhibition was still open, I had talks with Emilya about the next one. Aware of the exhibition space at Atlas Sztuki, a few months later Emilya proposed to show the installation titled What We Shall See After Death. The only thing left to be arranged was the date of the subsequent exhibition, which, however, was not and generally is not an easy task with the Kabakovs, who each year participate in about 40 solo and collective exhibitions at locations around the world. This catalogue features transcripts of two interviews with the artists. This first was held last June by two young art historians, Agata Mendrychowska and Marta Skłodowska. In it, the artists primarily focus on the What We Shall See After Death installation. The other material is a conversation with Emilya Kabakov. The Kabakovs have exhibited together since 1989. Since Ilya met Emilya, owing to her enormous commitment and openness his career has gained significant momentum. It is her who organises successive exhibitions and is the driving force of many of the artists' activities. Emilya Kabakov was interviewed on the opening day of the Kabakovs' exhibition at Atlas Sztuki by Krzysztof Cichoń, PhD - an art historian working for the University of Lodz and the Maria Skłodowska-Curie University of Lublin, Ivan Petrov, PhD - a Russian historian who works for the University of Lodz , and Jan Morawicki - a doctoral student at the Department of Sociology, State University of St. Petersburg. To find out the Kabakovs' answers to the question What We Shall See After Death, a visit to Atlas Sztuki is a must.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 9/2008, 4.2 MB

 

 

Albo wznosimy się w górę, albo opadamy w dół, każdy po swojemu z Ilyą i Emilią Kabakov rozmawiają Agata Mendrychowska i Marta Skłodowska >
Z Emilią Kabakov rozmawiają Krzysztof Cichoń, Jan Morawicki i Ivan Petrov >

 

 

www