Jörg Immendorff | Markus Lüpertz
13.06 – 14.09.2008
June 13 – September 14, 2008

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Jörg Immendorff i Markus Lüpertz należą do najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci niemieckiej sztuki powojennej, które odniosły ogromny sukces światowy.

Urodzony w 1945 roku Immendorff nie tylko zajmował się malarstwem i rzeźbą. Przez lata uczył w wielu szkołach, aby w końcu, w 1996 roku, zostać profesorem w Kunstakademie w Düsseldorfie, z której to uczelni został usunięty w 1969 roku z powodu swojego politycznego zaangażowania (artysta studiował w pracowni Josepha Beuysa). Immendorff przez lata wiódł burzliwe życie, którego kulminacją było aresztowanie i skaza-nie w 2003 roku za posiadanie znacznych ilości kokainy oraz udział w licznych orgiach. Krótko po śmierci Jörga Immendorffa, w maju 2007 roku, amerykański "Time" pisał, że zmarł wielki artysta, który - jak nikt inny - rozwinął taktykę wstrząsu i umiejętność dokładnej analizy paradoksów powojennych Niemiec.

Życie Markusa Lüpertza - malarza, rzeźbiarza oraz pisarza (artysta jest także wydawcą, od 2003 roku, własnego czasopisma "Frau und Hund") - związane było kolejno z Berlinem, Karlsruhe i Düsseldorfem. Od 20 lat profesor Lüpertz jest rektorem Kunstakademie w Düsseldorfie.

Twórczość obu artystów prezentowana jest od lat w najbardziej renomowanych galeriach i muzeach na świecie. W Polsce ich dokonania są mało znane, zaś prace były dotychczas sporadycznie pokazywane.

Prezentacja w Atlasie Sztuki została przygotowana we współpracy z Kunstsammlungen Chemnitz, które posiada bogaty zbiór dzieł obu artystów. Wybór prac prezentowanych na pierwszej polskiej, wspólnej wystawie Immendorffa i Lüpertza dokonany został wraz z Ingrid Mössinger, dyrektorką Kunstsammlungen Chemnitz.
O tym, że spotkanie ze sztuką obu artystów będzie interesujące, nie wątpi także Marta Skłodowska – autorka tekstu towarzyszącego wystawie. Zwraca ona uwagę czytelnika, że artyści "nie tylko należeli do pokolenia, które ukształtowało obowiązujące długi czas trendy we współczesnym malarstwie", ale także "przez swoje poszukiwania potrafili dać mu nową energię".
Z przyjemnością zapraszam do obejrzenia wystawy Jörga Immendorffa i Markusa Lüpertza w Atlasie Sztuki.

Jacek Michalak

 


Jörg Immendorff and Markus Lüpertz are some of the most recognisable and influential figures in Germany's post-war art that have achieved universal success.

Born in 1945, Immendorff did not reduce his interests to painting and sculpting. For years he studied at many schools to finally become a professor at Düsseldorf-based Kunstakademie in 1996, from which he had been expelled in 1969 for his political attachments (the artist studied at the studio maintained by Joseph Beuys). Immendorff's was a stormy life, whose climax was his arrest and sentence in 2003 for possessing considerable quantity of cocaine and participating in numerous orgies. Shortly after Jörg Immendorff's death, in May of 2007, the American "Time" magazine wrote that there had died a great artist who - like nobody else - developed unique shock tactics and the skill of accurate paradox analysis in the post-war Germany. 

Markus Lüpertz - painter, sculptor, and writer (since 2003, the artist has also published his own "Frau und Hund" magazine) - has in turn lived in Berlin, Karlsruhe, and Düsseldorf. For 20 years now professor Lüpertz has been the vice chancellor of the Kunstakademie in Düsseldorf. 

Both artists' productions for years have been shown at the world's most renowned galleries and museums. In Poland, their achievements are virtually obscure, and their works have only been sporadically exhibited. 

The exhibition at Atlas Sztuki has been prepared in collaboration with the Kunstsammlungen Chemnitz that boasts a rich collection of the works by both artists. The works for Immendorff and Lüpertz's first exhibition in Poland have been selected in consultation with Ingrid Mössinger, Principal of the Kunstsammlungen Chemnitz. 
The view that the encounter with both artists' productions will be of great interest is also shared by Marta Skłodowska - author of the exhibition essay. She brings to the readers' attention the fact that the artists "not only belonged in a generation that shaped long-term trends in contemporary painting", but also "through their searches were able to give it some new energy". Jörg Immendorff and Markus Lüpertz's exhibition opens at Atlas Sztuki.  

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
Art & Business 6/2008, 3.4 MB

 

 

Marta Skłodowska
Wschody i zachody malarstwa >

 

 

www

 

 

Wystawa zorganizowana we współpracy z Kunstsammlungen Chemitz
Exhibition arranged in cooperation with Kunstsammlungen Chemitz