Zbigniew Libera / Pozytywy i Mistrzowie / Positives and Masters
13.02 – 4.04.2004
February 13 – April 4, 2004

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Cykl Pozytywy, był już częściowo pokazywany. Składa się z przeróbek znanych powszechnie fotografii, funkcjonujących w naszej wyobraźni jako symbole. Używając tej samej retoryki pozy, Libera zmienił jednak konwencję zdjęcia, tak by jego wymowa stała się pozytywna. Na zasadzie kontrastu - pozytyw-negatyw - artysta proponuje swoją własną, przewrotną, "pozytywną" wersję tych zdjęć. Bezwarunkowy optymizm dokonanej przez artystę podmiany dociera do widza dopiero po chwili. Ujawnia on mechaniczność spojrzenia rozpoznającego to, co w rzeczywistości wcale nie zostało przedstawione.

Cykl Mistrzowie, przygotowany został specjalnie na wystawę w Atlasie Sztuki. Składa się z nigdy nie przeprowadzonych i nie opublikowanych wywiadów z Zofią Kulik, Janem Świdzińskim, Andrzejem Partumem, Anastazym Wiśniewskim i Leszkiem Piotrowskim.
Libera po prostu je napisał i zmontował, posługując się szatą graficzną wybranych gazet. Mistrzowie, zdaniem Libery, to panteon wybitnych, lecz niedocenianych czy wręcz zapomnianych artystów, którzy odegrali największą rolę w polskiej sztuce.

W spotkaniu nt. twórczości Zbigniewa Libery oprócz artysty udział wzięli: Marzena Bomanowska (MB) Gazeta Wyborcza (Gazeta Łódzka), Sylwia Borowska (SB) Gala, Monika Małkowska (MM) Rzeczpospolita, Magda Olczyk (MO) Telewizja Polska Oddział w Łodzi, dr Krzysztof Cichoń (KC) Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz UMCS w Lublinie, Krzysztof Jurecki (KJ) Muzeum Sztuki w Łodzi, Kazimierz Piotrowski (KP) Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna, Jacek Michalak (JM) ATLAS Sztuki. Pod koniec spotkania do grupy dyskutującej nt. twórczości Zbigniewa Libery dołączył Marek Janiak (MJ) z formacji Łódź Kaliska.

Jacek Michalak

 

Zorganizowana i wyprodukowana przez Atlas Sztuki wystawa prac Zbigniewa Libery, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, została pokazana od dnia
zakończenia prezentacji w Atlasie Sztuki tj. 4 kwietnia 2004 roku w następujących galeriach:
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
(07.04. - 03.05.2004)
Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław we Wrocławiu
(06.05. - 28.05.2004)
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
(31.05. - 20.06.2004)
Galerie Casino Luxembourg w Luksemburgu
(27.03. - 06.06.2004)
Galerie RLBQ w Marsylii
(25.05. - 03.07.2004)
Galeria a.r.t. w Płocku
(24.09. - 24.10.2004)
Galerie Danysz w Paryżu
(15.11. - 07.12.2004)
Galeria Instytutu Polskiego w Sofii w Bułgarii
(25.04. - 13.05.2005)
Kunstostdeutsche Forum w Regensburgu
(25.07. - 02.10.2005)
Trafo Gallery w Budapeszcie
(15.11.2005-04.12.2005),
Galeria University of Michigan w Ann Arbor, USA
(13.01.-17.02.2006),
Galeria Instytutu Polskiego w Pradze
(26.10.2006-01.12.2006)
Środkowoeuropejski Dom Fotografii w Bratysławie (21.03.2007- 22.04.2007)
IC culture train w Koszycach
(25.04.2007-15.05.2007)
Galerie hlavního mesta Prahy w Pradze
(02.10.2009-10.01.2010)
Kraszewski-Museum w Dreźnie
(10.10.2013.-9.02.2014)
The exposition has two cycles. The first one has been prepared especially for the exhibition in Atlas of Art. It consists of a few never published and... never made interviews with such artists like: Zofia Kulik, Jan Świdziński, Andrzej Partum, Anastazy Wiśniewski and Leszek Piotrowski. Libera has just written these interviews and materialised them using the layout from some magazines. In "Duży Format", supplement to the newspaper "Gazeta Wyborcza" dated February 9, Libera, interviewed by Katarzyna Bielas and Dorota Jarecka, says: In the cycle "Masters" I present outstanding and unknown persons who, in my opinion, have played the greatest roles in Polish art. I want to say that not Tadeusz Kantor but Jan Świdziński or Andrzej Partum, not Magdalena Abakanowicz but Zofia Kulik, etc. (...)
It is very sad that we know so little about them, especially now in the era of globalisation and lack of identification in culture and art. If neither critics nor other institutions take care of them so maybe I will move someone or at least appal.

The second cycle you will see in Atlas of Art consists of partly published "Positives". They are alterations of well known photographs, which are present in our imagination as special symbols.
Contrasting positives and negatives Libera proposes his perverse "positive" version. In the quoted above interview he says: It seems to me that nowadays we don't want to know what reality is like, we want to experience it positively. That's why the prisoners became inhabitants, those were sad, these are glad. On the other hand it can be the mechanism of Nazi or Soviet propaganda, which
changed reality into the set of optimistic slogans.

I am sure that the exhibition of Libera's works will be a great artistic event. It will be also an occasion to ask important questions about the place of modern art in today's commercialised world.

Jacek Michalak

 

Organised and produced by Atlas Sztuki, Zbigniew Libera's exhibition, which enjoyed massive popularity, following its last show at Atlas Sztuki, i.e. after 4 April, 2004, was later displayed at the following galleries:
State Art Gallery of Sopot
(07.04. - 03.05.2004)
Art Exhibitions Bureau of Wrocław
(06.05. - 28.05.2004)
Municipal Gallery Arsenał of Poznań
(31.05. - 20.06.2004)
Casino Luxembourg Galleries of Luxembourg
(27.03. - 06.06.2004)
RLBQ Galleries of Marseille
(25.05. - 03.07.2004)
a.r.t. Gallery of Płock
(24.09. - 24.10.2004)
Danysz Galleries of Paris
(15.11. - 07.12.2004)
Polish Institute of Sofia, Bulgaria
(25.04. - 13.05.2005)
Kunstostdeutsche Forum of Regensburg
(25.07. - 02.10.2005)
Trafo Gallery, Budapest, Hungary
(15.11.2005-04.12.2005),
University of Michigan Gallery, Ann Arbor, USA
(13.01.-17.02.2006),
Polish Institute Gallery, Prague
(26.10.2006-01.12.2006),
Środkowoeuropejski Dom Fotografii, Bratislava
(21.03.2007- 22.04.2007)
IC culture train, Koszyce
(25.04.2007-15.05.2007)
Galerie hlavního mesta Prahy, Prague
(02.10.2009-10.01.2010)
Kraszewski-Museum, Dresden
(10.10.2013.-9.02.2014)katalog / catalogue
katalog
688,4 MB

 

strona 1 (35,7 MB) >
strona 2 (7,5 MB) >
strona 3 (7,3 MB) >
strona 4 (20,0 MB) >
strona 5 (47,6 MB) >
strona 6 (6,5 MB) >
strona 7 (4,9 MB) >
strona 8 (8,3 MB) >
strona 9 (23,1 MB) >
strona 10 (22,9 MB) >
strona 11 (46,9 MB) >
strona 12 (835 KB) >
strona 13 (18,4 MB) >
strona 14 (2,4 MB) >
strona 15 (21,5 MB) >
strona 16 (7,1 MB) >
strona 17 (8,9 MB) >
strona 18 (10,1 MB) >
strona 19 (21,5 MB) >
strona 20 (45,1 MB) >
strona 21(19,7 MB) >
strona 22 (8,1 MB) >
strona 23 (27,4 MB) >
strona 24 (33,4 MB) >
strona 25 (12,1 MB) >
strona 26 (10,5 MB) >
strona 27 (23,2 MB) >
strona 28 (46,9 MB) >
strona 29 (6,9 MB) >
strona 30 (1,7 MB) >
strona 31 (13,9 MB) >
strona 32 (3,7 MB) >
strona 33 (3,1 MB) >
strona 34 (1,8 MB) >
strona 35 (1,5 MB) >
strona 36 (9,7 MB) >
strona 37 (17,8 MB) >
strona 38 (12,3 MB) >
strona 39 (38,1 MB) >
strona 40 (29,1 MB) >

Dyskusja >

 

 

www

 

Przygotowanie wystawy / Staff:
Monika Sielska
Dominik Szwemberg

Postprodukcja / Postproduction:
Marcin Hołdak
Bogna Burska
Daria Ołdak

Produkcja / Production:
Agata Nowacka
Monika Będowska
Adrian Babis

Fotografowie / Photography:
Bartek Lipowski
Bart Pogoda
Łukasz Mulgrabia
Przemek Niczyporuk

Zespół redakcji tekstów / Texts:
Marcel Andino Velez
Kazimierz Piotrowski
Bogna Świątkowska