Ludwig Wilding / Przestrzeń - Ruch - Czas / Raum - Bewegung - Zeit
19.10 – 9.12.2007
October 19 – December 9, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Polacy słabo widzą, to odpowiedź jaką usłyszałem od profesor Marii Poprzęckiej na pytanie, dlaczego osoba Ludwiga Wildinga i jego twórczość jest zupełnie nieznana w Polsce. Ludwig Wilding to uznany w Europie Zachodniej twórca. Otwarcie, w maju tego roku, jego retrospektywnej wystawy zatytułowanej Visuelle Phänomene w Museum für Konkrete Kunst w Ingolstadt zgromadziło tłumy widzów z Europy Zachodniej. Ja sam z trudem przemieszczałem się pomiędzy kolejnymi salami wystawienniczymi. Prace artysty, który w tym roku skończył 80 lat, znajdują się w wielu kolekcjach europejskich i amerykańskich.

Nieznajomość twórczości Ludwiga Wildinga w Polsce wynika zapewne także z faktu, iż op-art nie był w naszym kraju szczególnie popularny. Sam artysta zwraca uwagę, że ten kierunek w sztuce poprzez swoją nazwę niejako ograniczył, zawęził odbiór prac do tego co optyczne, co trafia do widza poprzez oczy. Wszystkich, których interesuje twórczość Ludwiga Wildinga gorąco zachęcam do lektury zapisu rozmowy jaką z twórcą niezwykłych wzrokowych fenomenów, bo tak określane są dzieła artysty, przeprowadził Krzysztof Cichoń. To ciekawa rozmowa z człowiekiem, któremu przez lata swojej twórczości dane było uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach. Polecam także tekst napisany przez artystę, w którym objaśnia założenia swojej twórczości. W Atlasie Sztuki pokażemy 60 prac artysty z różnych okresów twórczości. Z przyjemnością zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia prac Ludwiga Wildinga.

Jacek Michalak

 


Poles have poor eyesight - was Professor Maria Poprzęcka's reply to my question why Ludwig Wilding and his production are completely unknown in Poland. Ludwig Wilding is an artist that is well recognised in Western Europe. Last May, the opening of his retrospective exhibition titled Visuelle Phänomene at the Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, attracted crowds of West European art lovers so vast that I found it quite difficult to move from one exhibition room to another. The works of the artist, who has turned 80 this year, are found in many European and American art collections. 

Surely, Ludwig Wilding's production's obscurity in Poland also results from the fact that op-art has never been particularly popular in our country. The artist himself observes that this artistic trend, for its name, has somewhat restricted or narrowed the perception of such works to what is optical, what reaches the viewer through the eyes. To all those with interest in Ludwig Wilding's production I ardently recommend the transcript of the interview that the creator of visual phenomena, as the artist's works are frequently referred to, gave to Krzysztof Cichoń. It is a captivating conversation with a man who, over the decades of his active artistic life, has taken part in numerous significant events. Also, I recommend reading the text written by the artist himself, in which he explicates the premises of his art. Atlas Sztuki will display 60 works by the artist from his various artistic periods. I am pleased to invite you to visit Atlas Sztuki and see the works by Ludwig Wilding.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
ARTeon 10/2007, 1.6 MB

 

 

Z Ludwigiem Wildingiem
rozmawia Krzysztof Cichoń >

Ludwig Wilding >

 

 

 

 

logo

Projekt wspierany przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej
This project is sponsored by the Polish-German
Cooperation Foundation