Łódź Kaliska / Alementarz
15.06 – 5.08.2007
June 15 – August 5, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trudno o lepsze zakończenie kolejnego, czwartego już, sezonu wystawienniczego niż prezentacja twórczości grupy Łódź Kaliska. Grupy, która od prawie trzydziestu lat, ze znacznym powodzeniem, aktywnie uczestniczy w polskim życiu artystycznym. Z przyjemnością, w połowie czerwca, zaprezentujemy w Atlasie Sztuki najnowszy, błyskotliwy projekt Łodzi Kaliskiej zatytułowany Alementarz.

Kilkumiesięczna współpraca podczas realizacji Alementarza to już drugie spotkanie Atlasa Sztuki i Łodzi Kaliskiej. Pierwszy raz spotkaliśmy się, realizując poprzedni projekt piątki artystów - Chińczyków oglądających reklamę Atlasa Sztuki. Po ubiegłorocznej prezentacji Chińczyków… podczas II Łódź Biennale w tym roku praca zostanie pokazana we Wrocławiu, Poznaniu oraz Rzymie. Wystawieniem Alementarza, jeszcze przed jego premierą w Łodzi, zainteresowanych jest kilka galerii zagranicznych.

Tradycyjnie każdej wystawie w Atlasie Sztuki towarzyszy katalog. W przypadku Alementarza Łodzi Kaliskiej będzie to katalog dwuczęściowy. W pierwszej części zachęcam gorąco do lektury tekstu Kuby Banasiaka - młodego historyka sztuki, odkrycia wśród krytyków sztuki mijającego sezonu. W tekście zatytułowanym Awangarda w czasach grozy i groteski autor w interesujący sposób sytuuje działania Łodzi Kaliskiej na tle aktywności innych artystów w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Polecam także lekturę interesującej rozmowy jaką z artystami przeprowadzili Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak. Rozmowy nieco "odjechanej" i jedynej w swoim rodzaju, która pokazuje może nie wszystkim znane oblicze Łodzi Kaliskiej i świetnie oddaje atmosferę pracy nad Alementarzem - pełną zaskakujących i zabawnych sytuacji. Chciałbym zapowiedzieć także drugą cześć katalogu, która zostanie opublikowana w lipcowym numerze Arteonu. Znajdzie się w niej tekst nt. Alementarza autorstwa prof. dr hab. Marii Poprzęckiej zatytułowany Nauczanie początkowe. Alementarz Łodzi Kaliskiej to projekt wielopłaszczyznowy, w ciekawy i przemyślany sposób odnoszący się do współczesności. Tej prezentacji Łodzi Kaliskiej nie można nie zobaczyć. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia wystawy i zapoznania się między innymi z takimi hasłami jak: A jak Ali Baba, A jak Alleluja, A jak Antyfeminizm, A jak Ameryka, A jak Arab, A jak Arnold czy też A jak Art.

Jacek Michalak

 

Kolejne prezentacje "Alementarza":
Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
(10.10.-24.10.2007)
Galeria Instytutu Polskiego, Praga
(7.11.-7.12.2007)
Bunkier Sztuki, Kraków
(12.12.-25.01.2008)
IV Festiwal Sztuki Wizualnej Inspiracje, Muzeum Narodowe w Szczecinie
(14.03.-28.03.2008)
Galeria Miejska Arsenał, Poznań
(31.03.-20.04.2008)
Galeria Tumult, Toruń
(9.05.-6.06.2008)
Galeria Sztuki Najnowszej Miejskiego Ośrodka Sztuki, Gorzów Wielkopolski
(5.09 - 4.10.2009)

 


It would be hard to think of a better end of Atlas Sztuki's fourth running season than a presentation of the productions by the Łódź Kaliska group. A group that for nearly thirty years has successfully played an active role in Poland's artistic life. Atlas Sztuki will be pleased to present in mid-June Łódź Kaliska's latest witty project titled Alementarz (What-a-Primer).

A few months' cooperation during the Alementarz project is a second encounter of Atlas Sztuki and Łódź Kaliska. We met for the first time on the occasion of the previous project by the five artists – the Chinese watching Atlas Sztuki's advertisement. After last year's presentation of the Chinese watching Atlas Sztuki's advertisement during the 2nd Łódź Biennale, this year the work will be shown in Wrocław, Poznań, and Rome. Some other foreign galleries, still before its premiere in Łódź, have expressed interest in showing Alementarz, too.

By tradition, each exhibition at Atlas Sztuki is accompanied by a catalogue. In the case of Łódź Kaliska's Alementarz, it will be a two-part catalogue. In the first part, I strongly recommend the essay by Kuba Banasiak – a young art historian, the passing season's discovery among the art critics. In his text titled "Awangarda w czasach grozy i groteski" (Avant-garde In the Times of Terror and Grotesquery", the author in an interesting way puts Łódź Kaliska's activities against the background of the workings of other artists in Poland in the 1970s and the 1980s. Also, highly recommendable is Krzysztof Cichoń and Andrzej Walczak's captivating interview with the artists. A slightly "trippy" and unique conversation that shows the face of Łódź Kaliska, perhaps unfamiliar to some, and superbly reflects the atmosphere of working on the Alementarz project – full of surprising and hilarious situations. The second part of the catalogue, to be published in the July issue of Arteon, will contain an essay on Alementarz by Prof. Maria Poprzęcka titled "Preparatory Learning". Łódź Kaliska's Alementarz is a multifaceted project that in an interesting and well premeditated manner refers to the contemporary times. This presentation by Łódź Kaliska is a must to see. Welcome visitors will have an opportunity to learn, e.g. such entries as: A for Ali Baba, A for Alleluia, A for Antifeminism, A for America, A for Arab, A for Arnold, or A for Art.

Jacek Michalak

 

The next presentations "Alementarza":
Krolikarnia, Department of the National Museum in Warsaw
(10.10.-24.10.2007)
Polish Institute Gallery, Prague
(7.11.-7.12.2007)
Bunker of Art, Cracow
(12.12.-25.01.2008)
IVth Festival of Visual Art Inspirations, National Museum in Szczecin
(14.03.-28.03.2008)
City Gallery Arsenal, Poznan
(31.03.-20.04.2008)
Tumult Gallery, Torun
(9.05.-6.06.2008)
Gallery of The Newest Art of the City Art. Centre, Gorzow Wielkopolski
(5.09 - 4.10.2009)katalog / catalogue
katalog
ARTeon 6/2007, 7.7 MB

katalog
ARTeon 7/2007, 3.5 MB

 

Śpiewogra Atlasa Sz. z Łodzią K. >
Kuba Banasiak, Awangarda w czasach grozy
i groteski >

Maria Poprzęcka, Nauczanie początkowe >

 

 

 

www