Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski / Inteligibilna sztuka bez gwałtu / The Intelligible Non-violent Art
24.11.2006 – 14.01.2007
November 24, 2006 – January 14, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


We wrześniu ubiegłego roku, pierwszy raz i jedyny dotychczas w Polsce, zaprezentowaliśmy w Atlasie Sztuki fragment kolekcji stworzonej przez Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego w Museum Modern Art w Hünfeld. Na wystawie Argumenta pokazano 226 prac 127 artystów. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zobaczyło ją wiele osób, z których niejedna do dziś pozostaje pod jej wrażeniem. 
Współpraca z Gerhardem Jürgenem Blumem-Kwiatkowskim, w trakcie przygotowywania Argumenty, była niezwykłym spotkaniem z człowiekiem pogodnym i życzliwym, który sam o sobie mówi, że jest twórcą stanów wyjątkowych. Sukces Argumenty stał się zachętą do kolejnego spotkania ze światem inteligibilnym. Zanim zakończyła się prezentacja Argumenty w Atlasie Sztuki, rozmawiałem już z Gerhardem Jürgenem Blumem-Kwiatkowskim o kolejnej wystawie. 

Inteligibilna sztuka bez gwałtu to prezentacja, na którą składa się ponad 100 prac 29 artystów z Niemiec, Polski, Austrii, Izraela, Japonii i Holandii. Większość prac została przygotowana specjalnie na tę wystawę. Po premierze w Atlasie Sztuki wystawa zostanie, w 2007 roku, pokazana w Kunststation Kleinsassen w Niemczech
i w The Israel Museum w Jerozolimie. 

W niniejszym katalogu publikujemy, wyjątkowo, tylko jeden tekst–manifest sztuki inteligibilnej autorstwa kuratora wystawy Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego, choć jest to tekst trudny
i namiętny, gorąco zachęcam do jego uważnej lektury.
Wystawie Inteligibilna sztuka bez gwałtu towarzyszy również inna publikacja - katalog w trzech wersjach językowych (polskiej, niemieckiej i angielskiej) przygotowany przez Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego dla Atlasa Sztuki, Kunst-station Kleinsassen oraz The Israel Museum. Wszystkim zainteresowanym działalnością i twórczością Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego polecam także obszerny katalog przygotowany z okazji wystawy Argumenta
w Atlasie Sztuki, który został opublikowany w ubiegłym roku, w sierpniowym numerze miesięcznika o sztuce arteon. 

Z przyjemnością zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki
i zobaczenia harmonii, porządku i piękna świata poznawalnego tylko rozumowo.

Jacek Michalak

 


To date, Atlas Sztuki is the first and only institution in Poland to have put on show a part of the collection created by Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski at the Museum of Modern Art in Hünfeld. The Argumenta exhibition included 226 works by 127 artists. The exhibition was very popular with the art loving public, many members of which continue to be impressed with it. 
The opportunity to work closely with Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski during the preparations for the Argumenta exhibition was an unusual encounter with a man of very cheerful and kind disposition, who speaks of himself as a creator of extraordinary conditions. Argumenta's success encouraged us to procure another meeting with the intelligible world. No sooner had the Argumenta exhibition at Atlas Sztuki been over, than I spoke to Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski of holding another one. 

Non-violent Intelligible Art is a presentation comprised of more than 100 works by 29 artists from Germany, Poland, Austria, Israel, Japan, and the Netherlands. Most of the works have been specifically prepared for this exhibition. After its premiere at Atlas Sztuki, the exhibition will be shown in 2007 at the Kunststation Kleinsassen, Germany, and the Israel Museum, Jerusalem. 

As an exception, in this catalogue you will only find one text - the manifesto of Intelligible Art by the exhibition's curator, Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski. Difficult and passionate as it is, the text is worth perusing. The Non-violent Intelligible Art exhibition is accompanied by another publication - a catalogue in three language versions (Polish, German, and English), prepared by Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski for Atlas Sztuki, Kunst-station Kleinsassen, and The Israel Museum. The fans of Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski's artistic activities and production are also recommended to get hold of the broad catalogue prepared for the Argumenta exhibition at Atlas Sztuki, which catalogue was published last year in the August issue of the art monthly Arteon. 

Atlas Sztuki gladly opens the doors and welcomes art lovers to see for themselves the harmony, order, and beauty of a world that is cognizable exclusively through reason.

Jacek Michalak

katalog / catalogue
katalog
ARTeon 11/2006, 1.9 MB

 

Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski,
0 inteligibilnej sztuce bez gwałtu >

 

 

Karl-Heinz Adler, Niemcy Germany
Lore Bert, Niemcy Germany
Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, Niemcy Germany
Peter Daniel, Austria Austria
Klaus Peter Dencker, Niemcy Germany
Andrzej Dłużniewski, Polska Poland
Stanisław Drożdż, Polska Poland
Gerhild Ebel, Niemcy Germany
Avraham Eilat, Izrael Israel
Roswitha Ennemoser, Austria Austria
Heinz Gappmayr, Austria Austria
Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, Polska Poland
Euglen Gomringer, Niemcy Germany
Zbigniew Gostomski, Polska Poland
Klaus Groh, Niemcy Germany
Dietmar H. Herzog, Niemcy Germany
Ewerdt Hilgemann, Niemcy/Holandia Germany/Holland
Thomas P. Kausel, Niemcy Germany
Wolf Kirschner, Niemcy Germany
Josef Linschinger, Austria Austria
Andrzej Matuszewski, Polska Poland
Shutaro Mukai, Japonia Japan
Reinhold Rieckmann, Niemcy Germany
Józef Robakowski, Polska Poland
Diet Sayler, Niemcy Germany
Shalom Sechvi, Izrael Israel
Michael Schütz, Niemcy Germany
Birgit Wetzka, Niemcy Germany
Ludwig Wilding, Niemcy Germany