Christian Tomaszewski / O kaplicach, jaskiniach i erotycznej beznadziei / On Chapels, Caves and Erotic Misery
25.11 – 21.12.2005
November 25 – December 21, 2005

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Adam Mazur w swoim interesującym tekście pisze: "Trudno w tej chwili wyobrazić sobie dokładnie, jak będzie wyglądała rekonstrukcja klimatu, scen i obiektów z Blue Velvet Davida Lyncha, którą w Łodzi stworzy Christian Tomaszewski". To prawda. Jednakże dla niego oraz Ingrid Mössinger i Grzegorza Dziamskiego jasne jest, że będzie to instalacja ciekawa. Bo czyż nudna może być wystawa "mistrza w tworzeniu sytuacji niejasnych i niedopowiedzianych, wymykających się spod kontroli", jak określił artystę Grzegorz Dziamski? Artysty, który, jak zauważa Ingrid Mössinger, "Zamiast pojedynczych ekspozycji muzealnych od 2004 roku rozwija koncepcję instalacji bezkresnej z możliwością jej rozbudowy oraz dokonywania zmian w dowolnych miejscach i w ciągu nieograniczonego czasu", nadając w ten sposób "instalacji brakującej dotychczas ciągłości czasowo-przestrzennej" i stwarzając wrażenie, że są one "wieczne, a w swojej wieczności także tajemne". Christian Tomaszewski to artysta młody, mówiący o sobie, że jest "człowiekiem pogranicza dwóch kultur". W niezwykle interesującej rozmowie z Tomaszem Załuskim stwierdza on, że "Życie na pograniczu dwóch światów jest ciekawe i stymulujące, ale także trudne i na pewno nie ułatwia uczestnictwa w życiu artystycznym obu kultur". Pomimo trudności artysta dobrze radzi sobie zarówno w Stanach, jak i w Europie. Dla mnie osobiście Christian Tomaszewski to artysta świetnie zorganizowany, rozumiejący system, który promuje pracowitość, aktywność i pomysłowość. Zapraszam do odwiedzenia wystawy Christiana Tomaszewskiego w ATLASIE Sztuki zatytułowanej O kaplicach, jaskiniach i erotycznej beznadziei. Jestem głęboko przekonany, że będzie to ciekawe spotkanie z twórcą, który przez lata będzie błyszczeć i przyciągać tłumnie publiczność.

Jacek MichalakIn his appealing text, Adam Mazur writes: "It is hard to imagine right now the exact outcome of the reconstruction of the climate, sets, and objects from David Lynch's "Blue Velvet", which Christian Tomaszewski is going to create in Łódz´". True. Nevertheless, for him, as well as for Ingrid Mössinger and Grzegorz Dziamski, it is clear that the installation is going to be an interesting one. For could it be boring to have an exhibition by "a master in creating obscure, tacit, and uncontrollable situations", as the artist has been branded by Grzegorz Dziamski? The artist, who, as Ingrid Mössinger points out, "Instead of single museum expositions has, since 2004, been developing the concept of boundless installation, with an option of its further extension and making changes at any location and within the continuum of unlimited time", thus adding to "the installation the so far absent aspect of time and space continuity" and creating an impression that they are "eternal, and, being eternal, they are secret, too". Christian Tomaszewski is a young artist, who sees himself as "a man of the borderland between two cultures". In his captivating interview with Tomasz Załuski, Christian notes that "Living in the borderland between two worlds is fascinating and stimulating, inasmuch as it is strenuous and certainly unsupportive to participation in the artistic life of both cultures". Notwithstanding the difficulties, the artist is doing well both in the US and Europe. My personal view is that Christian Tomaszewski is a highly methodical artist, with good understanding of the system, who promotes diligence, proactivity, and ingenuity. Christian Tomaszewski's exhibition "Of Chapels, Caves, and Erotic Misery" opens at ATLAS Sztuki. This, I couldn't be more positive, will be an exciting encounter with an artist who in the years to come is going to stay in the spotlight and attract massive audiences.

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
ARTeon 11/2005, 8.0 MB

 

Grzegorz Dziamski, Nie zwodzi mnie tylko moje własne odbicie >
Adam Mazur, Materialny wymiar fantazji >
Ingrid Mössinger >
Popęd narracyjny, z Christianem Tomaszewskim rozmawia Tomasz Załuski >

 

www