Gerhard Jürgen Blum–Kwiatkowski / Argumenta
2.09 – 6.11.2005
September 2 – November 6, 2005

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Z Gerhardem Jürgenem Blumem-Kwiatkowskim po raz pierwszy rozmawiałem telefonicznie w 2003 roku, przygotowując wystawę prac Romana Opałki. Dobrze to zapamiętałem - Blum-Kwiatkowski napisał interesujący tekst do katalogu. Zrobił to chętnie i ku mojemu zaskoczeniu bez honorarium. Osobiście poznałem go jednak dopiero w styczniu 2005 roku, w trakcie uroczystości jubileuszu 80-lecia urodzin Eugena Gomringera w Rehau. To także dobrze zapamiętałem. Spotkałem człowieka niezwykle życzliwego, pogodnego, pomimo wyraźnych kłopotów zdrowotnych, z pasją opowiadającego o swojej pracy i drodze twórczej. W trakcie uroczystości w Rehau, gdzie wszyscy uczestnicy z wielkim szacunkiem i powagą odnosili się do Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego, uświadomiłem sobie, jak wiele dla sztuki, w tym także, a może przede wszystkim polskiej, zrobił przez lata. Usłyszałem, że dzięki jego działalności liczba prac polskich artystów przypadająca na gospodarstwo domowe w Hesji jest prawdopodobnie wyższa niż w wielu rejonach Polski. Niezwykłość stworzonego przez Bluma-Kwiatkowskiego Museum Modern Art w Hünfeld, jak również Kunststation w Kleinsassen, zobaczyłem nieco później, w marcu br. Do dziś jestem pod wrażeniem tych miejsc oraz ich twórcy. To prawie niewyobrażalne, że jeden człowiek stworzył więcej niż wieloosobowe zespoły niemałych galerii czy muzeów.

Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski nie lubi, gdy nazywa się go animatorem lub popularyzatorem sztuki. Mówi o sobie: twórca stanów wyjątkowych. W rzeczywistości jest niezwykłym artystą, teoretykiem sztuki i, przede wszystkim, twórcą stanów wyjątkowych. Fragment kolekcji Museum Modern Art z Hünfeld mamy przyjemność pierwszy raz zaprezentować polskim widzom Wyjątkowość, fenomen tej kolekcji przybliżają nam w swoich tekstach: Lech Lechowicz - od lat współpracujący z Blumem-Kwiatkowskim oraz Paweł Sosnowski, który zna artystę od dawna i w połowie lat dziewięćdziesiątych zrealizował o nim film dla TVP. Gorąco polecam lekturę obu tekstów. Zachęcam także do przeczytania zapisu rozmowy jaką z twórcą stanów wyjątkowych przeprowadzili Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak - bez wątpienia życiorys Bluma-Kwiatkowskiego mógłby być podstawą scenariusza niezłego filmu. Z przyjemnością zapraszam do odwiedzenia ATLASA Sztuki i zobaczenia fragmentu niezwykłego dzieła - jednego z kilku - stworzonego przez człowieka kochającego ludzi, sztukę i Polskę. Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, obchodzący w tym roku 75 urodziny, nie zwalnia tempa i tworzy kolejne stany wyjątkowe.

Jacek Michalak

 

 

 My first telephone conversation with Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski took place in 2003, when I was preparing Roman Opalka's exhibition. A thing to remember - subsequently Blum-Kwiatkowski wrote a captivating text for the catalogue. He did so willingly and, to my surprise, not for a consideration. Personally, however, I only met him in 2005, at Eugene Gomringer's 80th birthday celebrations in Rehau. Another thing to remember. For I met an extremely kind man, in good spirits, despite noticeable health problems, and a passionate reporter of his work and artistic ways. During the celebrations in Rehau, where everyone showed great respect and high esteem for Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, it dawned on me how much he had done over the years for art, including, or rather first of all, the Polish art. I have heard that in effect of his endeavours the number of works by Polish artists per household in Hessen is probably higher than in many Polish regions. How unique is the Modern Art Museum of Hünfeld, or the Kleinsassen-based Kunststation, both created by Blum-Kwiatkowski, I was only able to see a bit later, in March of this year. To this day I remain under the impression of these places and their creator. It is virtually unimaginable that a single man has created more than dozen-strong teams to operate sizeable galleries and museums.

Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski does not appreciate being branded as an art animator or promoter. He speaks of himself as of a creator of extraordinary conditions. In fact, he is an unusual artist, art theoretician, and, in the first place, creator of extraordinary conditions. We are pleased to make the first-time presentation of a fragment of the collection of Hünfeld's Modern Art Museum to the Polish audience. The uniqueness and phenomenality of this collection are critiqued in the texts by Lech Lechowicz – for years closely working with Blum-Kwiatkowski, and Pawel Sosnowski, who has known the artist for a long time and in the mid-1990s made a film about him for the Polish Television. Both texts make a highly recommendable reading. Also, it is recommendable to read the transcript of Krzysztof Cichon and Andrzej Walczak's interview with the creator of extraordinary conditions - it goes without saying that Blum-Kwiatkowski's curriculum vitae could be the screenplay source for a pretty good film. It is a pleasure to invite you to visit ATLAS Sztuki to see a fragment of an unusual piece of art - one of a few - created by a man who loves people, art, and Poland. Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, celebrating his 75th birthday this year, is not slowing down, but continues to create successive extraordinary conditions.

Jacek Michalak

 

 

 katalog / catalogue
katalog
ARTeon 8/2005, 7.4 MB

 

Lech Lechowicz, Kolekcja jako przesłanie >
Paweł Sosnowski, Poza granicą rzeczywistości >
Z Gerhardem Jürgenem Blumem-Kwiatkowskim
rozmawiają Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak >

 

Wystawa towarzyszy IV Edycji Festiwalu Dialogu Czterech KulturThe exhibition go with the 4th Edition of the Festival of Four Cultures

 

Lista autorów prezentowanych prac na wystawie Artists:
Karl-Heinz Adler, Josef Albers, Vincenzo Arena, Werner Assenmacher, Janusz Bałdyga, Andrzej Bąkowski, Jan Berdyszak, Max Bill, Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski, Helmut Bruch, John Carter, Laura Castagno, Frederyx Chilla, Jan Chwałczyk, Krzysztof Cichosz, Beni Cohen-Or, Peter Daniel, Hans Günter Dienst, Zbigniew Dłubak, Andrzej Dłużniewski, Stanisław Drożdż, Mirosław Duchowski, Gerhild Ebel, Avraham Eilat, Christa-Maria Engelhardt, Christa-Maria Engelhardt, Rolf Forster, Gerhard Frömel, Günter Fruhtrunk, Horst Gander, Heinz Gappmayr, Rupprecht Geiger, Jörg Glattfelder, Wanda Gołkowska, Euglen Gomringer, Zbigniew Gostomski, Klaus Groh, Erwin Heerich, Erwin Heerich, Augusto Herbin, Ewerdt Hilgemann, Günther Hornig, Robert Hurni, Jean-Pierre Husquinet, Piotr Iwicki, Aleksandra Jachtoma, Donald Judd, Zdzisław Jurkiewicz, Jerzy Kałucki, Thomas P. Kausel, Ad de Keijzer, Meta Kepller, Wulf Kirschner, Dariusz Korol, Jan Kubiček, Jo Kuhn, Matti Kujasalo, Alfons Kunen, Thomas Lenk, Sol Lewitt, Josef Linschinger, Richard Paul Lohse, Manfred Luther, Adam Marczyński, Theodor Mark, Dora Maurer, Rudolph Mayer-Freiwaldau, Maria Michałowska, Karl Möller, Leonardo Mosso, Shutaro Mukai, Ben Muthofer, müller-emil, Otto Nemitz, Tadeusz Mysłowski, Aurelie Nemours, Rudolf Ortner, Ulrich Otto, Claude Pasquer, Magnus Patersson, Karl Georg Pfahler, Yves Picquet, Reinhold Rieckmann, Józef Robakowski, Veronika Rodenberg, Reinhard Roy, Jochen Röder, Albert Rubens, Zygmunt Rytka, Babak Saed, Diet Sayler, Jochen Scheithauer, Karl Georg Schmidt, H. Dieter Schrader, Michael Schütz, Shalom Sechvi, Karl Siegel, Michal Škoda, Kajetan Sosnowski, Jesús-Rafael Soto, Antoni Starczewski, Henryk Stażewski, Zdenek Šykora, Maciej Szańkowski, Anna Szpakowska-Kujawska, Wacław Szpakowski, Grzegorz Sztabiński, Kurt Teuscher, Friedhelm Tschentscher, Johannes Georg Tribowski, Rudolf Valenta, Jiři Valoch, Victor Vasarely, Peter Weber, Birgit Wetzka, Ludwig Wilding, Ryszard Winiarski, Mieczysław Wiśniewski, Ela Woźniewska, Eva Yeh, Dieter Zaha, Hanna Zawa Cywińska, Tomasz Zawadzki, Piet van Zon