Henryk Cześnik / Cięcie Cześnika / Cutting Cześnik
8.04 – 8.05.2005
April 8 – May 8, 2005

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Co jest istotniejsze w procesie twórczym: emocje czy intelekt? Na tak postawione pytanie Henryk Cześnik odpowiada jednoznacznie - daje ogromną przewagę emocjom. Rozmowę Krzysztofa Cichonia z artystą, w której twórca z właściwą sobie prostotą dzieli się z nami swoim doświadczeniem, można podsumować krótko: wszystko co jest pozbawione elementu uczuciowego, podlega dyskwalifikacji. Ja także w trakcie moich spotkań z Henrykiem Cześnikiem zarówno w Sopocie, jak i w Łodzi odniosłem wrażenie, że tworzone przez niego prace to dzieła natchnienia - niewykalkulowane, szczere, tworzone z autentycznej potrzeby, powstające jakby same z siebie.

Filozofią sztuki, każdej sztuki, jest to, by była skierowana ku człowiekowi. Jakie zadanie ma sztuka? Przede wszystkim winna dawać radość, nadzieję, dobro. Lektura tekstów zamieszczonych w niniejszym katalogu jednoznacznie dowodzi, że w przypadku twórczości Henryka Cześnika tak jest. We wszystkich trzech bardzo różnych, artykułach nie sposób znaleźć słowa krytyki.

Zapraszając na spotkanie z twórczością Henryka Cześnika, gorąco zachęcam do lektury interesującego, ciepłego i poetyckiego eseju autorstwa Janusza K. Głowackiego, wnikliwego, pełnego porównań i odniesień, analitycznego tekstu Pawła Huelle oraz kipiącego od nadmiaru uniesiń i emocji, bardzo osobistego tekstu pióra Jerzego Krechowicza.

Czy w dziele wszystko musi być owocem natchnienia? Możecie ocenić to Państwo sami, odwiedzając wystawę prac Henryka Cześnika w ATLASIE Sztuki.
Zachęcam Państwa także do wzięcia aktywnego udziału w wystawie. Jedno, specjalnie przygotowane na tę prezentację dzieło, zostanie w trakcie wernisażu pocięte na kawałki. Każdy kto zadeklaruje stawienie się ze "swoim" fragmentem w określonym dniu w Sopocie, otrzyma go na własność. Proponując udział w tej akcji artystycznej, kolejny raz, próbujemy spowodować reakcję widza, wciągnąć go do zabawy, dialogu ze sztuką. Chcemy wyjść poza standardową praktykę otwierania kolejnych wystaw z mechaniczną regularnością, z przekonaniem, że to wystarczy, by przyciągnąć widza.

Odpowiedź na pytanie: czy w Sopocie zostanie odtworzony obraz, czy, jak to określił Krzysztof Cichoń, koronka Cześnika otrzymamy w sierpniu tego roku.

Jacek MichalakWhat is more essential in the creative process: emotions or the intellect? So confronted, Henryk Cześnik comes with an explicit answer - emotions will prevail. His interview with Krzysztof Cichoń, in which the artist shares his experience with the simplicity so characteristic of him, can be briefly summarised as follows: what does not carry an emotional component is subject to disqualification. During my meetings with Henryk Cześnik, both in Sopot and Lodz, I, too, had an impression that his works were the products of inspiration rather than calculation, honest, created out of an authentic need, made as if they were of their own creation.

The philosophy of art, any art, is to focus on man. What is the role of art? In the first place, it should bring joy, hope, and good. The texts in this catalogue explicitly prove that this holds true of Henryk Cześnik's production. None of the three highly diverse articles provides a single word of criticism.

Equally recommendable as the experience of the art of Henryk Cześnik is the exciting, warm, and poetic essay by Janusz K. Głowacki, as well as the insightful, full of comparisons and references, analytical text by Paweł Huelle, and the very personal, markedly excited and emotional text by Jerzy Krechowicz.

Must everything in a piece of art be a product of inspiration? You can see for yourselves by visiting Henryk Cześnik's exhibition at ATLAS Sztuki. Also, you are welcome to take an active part in the exhibition. One work of art, specifically prepared for this display, will be cut into pieces during the vernissage. For everyone, who declares to turn up with "their" fragment on the prearranged date at Sopot, the piece will be theirs to keep. This opportunity for the audience to participate in an artistic action is part of our repetitive efforts to cause the audience to react, engage them in the game, a dialogue with art. We wish to go beyond the standard practice of opening consecutive exhibitions with mechanical regularity, self-complacent that this is enough to attract art audiences.

The question: Will Sopot see the picture, or as Krzysztof Cichoń nicknamed it, "Cześnik's lace", reconstructed or not? will be finally answered in August of this year.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
ARTeon 4/2005, 4.7 MB

 

Z Henrykiem Cześnikiem rozmawia
Krzysztof Cichoń >

Janusz K. Głowacki >
Pawel Huelle, Kreska obrotowa >
Jerzy Krechowicz, Czyste sumienie kameleona >

 

 

www

 

Specjalnie przygotowany obraz "Grzesznicy w drodze do spowiedzi", został w trakcie wernisażu pocięty na kawałki. Każdy chętny, który zadeklarował stawienie się ze "swoim" kawałkiem w dniu 27 sierpnia 2005 roku o godzinie 12-tej w Sopocie otrzymał wybrany kawałek na własność. Proponując udział w tej akcji artystycznej, kolejny raz, próbujemy spowodować reakcję widza, wciągnąć go do zabawy, dialogu ze sztuką. Chcemy wyjść poza standardową praktykę otwierania kolejnych wystaw z mechaniczną regularnością, z przekonaniem, że samo otwarcie jest wystarczające by przyciągnąć widza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z twórczością Henryka Cześnika do Sopotu, gdzie przekonamy się czy zostanie stworzony obraz czy też nie.
During the vernissage, a specially prepared painting "Sinners on the Way to the Confession" was cut into pieces. For everyone, who declared to turn up with "their" fragment at 12.00 a.m. on 27 August, 2005 at Sopot, the piece was theirs to keep. The opportunity for the audience to participate in an artistic action was part of our repetitive efforts to cause the audience to react, engage them in the game, a dialogue with art. We wish to go beyond the standard practice of opening consecutive exhibitions with machanical regularity, self-complacent that this is enough to attract audiences. If you are interested to see whether Henryk Cześnik's picture will be reconstructed, do not fail to come to Sopot.