Jadwiga Sawicka / Przyciąga i odpycha / Attracts and Repels
11.02 – 23.03.2005
February 11 – March 23, 2005

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Jadwigę Sawicką poznałem w marcu 2004 roku w Przemyślu. Pojechałem do jej rodzinnego miasta, by omówić realizację wystawy w ATLASIE Sztuki. Spotkaliśmy się przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, w którym Jadwiga Sawicka pracuje jako nauczycielka języka angielskiego. Przyjęła mnie życzliwie. Podczas spaceru po starym Przemyślu artystka powściągliwie wyrażała swoje poglądy, także w czasie kolejnych rozmów i spotkań pozostała ujmująco, hermetycznie dyskretna we wszystkim co dotyczyło jej prywatności, w tym jej sztuki.

W trakcie ostatniej wizyty w Przemyślu w listopadzie 2004 roku odwiedziłem artystkę w jej domu położonym nad Sanem - bastionie chroniącym ją i jej twórczość. Odniosłem wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane idei przewodniej istnienia tego domu i jego mieszkanki - tworzeniu. Bez wątpienia warto zobaczyć rezultat pracy artystki w ATLASIE Sztuki.

Czy jesteśmy dobrymi odbiorcami twórczości Jadwigi Sawickiej? Bez wątpienia entuzjastami jej dzieł są autorzy tekstów publikowanych w niniejszym katalogu - Paweł Sosnowski i Tomasz Załuski. Do lektury obu tekstów, pisanych z różnych punktów widzenia, gorąco zachęcam. Polecam także przeczytanie zapisu rozmowy Krzysztofa Cichonia z artystką. Rzadko udziela ona jednoznacznych odpowiedzi. Warto mieć w pamięci wypowiedziane przez nią słowa "...mówię, nie mówię, a jak mówię, to może być nieprawda".
W trakcie spotkań z Jadwigą Sawicką odniosłem wrażenie, że artystka z uśmiechem i przekorą cichutko nuci "If you don't know me by now" z repertuaru Simple Red. Ukończenie dzieła, realizację instalacji czy wystawy uważa za osiągnięcie pewnego tylko etapu, od którego wiedzie droga ku dalszym poszukiwaniom.
Z zainteresowaniem będę się im dalej przyglądał, pomimo że w tekście piosenki Simple Red jest i fragment "You will never never never know me".

Jacek Michalak


 


I met Jadwiga Sawicka in March of 2004 at Przemyśl. I travelled to her hometown to discuss her prospective exhibition at ATLAS Sztuki. We encountered in front of the building of the No. 1 High School of Przemyśl, where Jadwiga Sawicka works as an English teacher. She gave me a kind welcome. While we were walking in the old town of Przemyśl, the artist was rather reticent in expressing her views. Also, during our subsequent discussions and meetings, she remained compellingly, yet hermetically discreet about everything that touched upon her privacy, including her artistic production.

On our latest visit to Przemyśl in November of 2004, I visited the artist at her home on the River San – a bastion safeguarding the artist and her production, too. I got an impression that everything in the home was subordinated to the underlying rationale for the existence of this house and its dweller - creation. Beyond doubt, the result of the artist's work on display at ATLAS Sztuki is worth seeing.

Do we make a good audience for Jadwiga Sawicka's production? Obviously, the authors of the texts published in this catalogue - Paweł Sosnowski and Tomasz Załuski - rank among her declared enthusiasts. Their texts, written from different perspectives, make a recommendable reading. Also, I recommend the transcript of Krzysztof Cichoń's conversation with the artist. Hardly ever does she give unambiguous answers. It is reasonable to remember what she said: "...I say, I say not, and when I say, it may not be true". Each time I have met Jadwiga Sawicka I had an impression as if the artist humorously and teasingly crooned "If you don't know me by now" from Simply Red. She believes that to complete a piece of work, build an installation, or hold an exhibition is nothing but only to achieve a certain stage from which to set out on the road in pursuit of further searches. I am interested to watch these searches, even though the Simply Red's lyric goes on to say "You will never, never, never know me".

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
ARTeon 2/2005, 5.9 MB

 

Paweł Sosnowski, Atrakcyjny pozna panią >
Tomasz Załuski, SAWICKA SAWICKA >
Z Jadwigą Sawicką rozmawia Krzysztof Cichoń >

 

 

www